Migrene

Migrene er en kronisk sykdom som kjennetegnes av tilbakevendende moderat til alvorlig hodepine, noen ganger ledsaget av kvalme og oppkast. Smertene kan hindre deg i daglige gjøremål. Det finnes flere gode behandlinger.

Migrene beskrives som svært sterk hodepine.
Foto: istockphoto

​​​Migrene er en pulserende, ofte svært smertefull hodepine som kan vare opptil 72 timer. Smertene er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet og følsomhet for lyd.

Hva som er årsaken til migrene er ikke fullt klarlagt, men noen leger mener smerten kommer av at blodårene utvides i deler av hjernen. Selv om det kan være ubehagelig, er ikke migrene farlig. 

Migrene er relativt vanlig. 1 av 5 vil oppleve migrene i løpet av livet. 

Symptomer på migrene

Migrene er ofte, men ikke alltid, mulig å skille fra annen hodepine. Migrene gir gjerne dunkende og pulserende smerter. Den er ofte ensidig. Hodepinen kan bli verre ved bevegelse og anstrengelser.

Folk med migrene forteller ofte at de blir lyd- og lysskye under anfall. Det vil si at de opplever lys og lyd som ubehagelig og ofte foretrekker et mørkt og stille rom. Et migreneanfall kan vare fra noen timer til noen dager.

Noen opplever varselsymptomer like før et anfall. Dette kalles «aura». Aura kan for eksempel være at man får synsfeltutfall, ser blinkende lys, får øresus, føler seg nummen i kroppen, eller har vansker for å snakke. Man kan også bare ha aura uten migrenehodepine.

Dette kan du selv gjøre

Plages du av migrene, er det viktig at du forsøker å kartlegge årsaker til anfallene. Dette kan være stress, sult, søvnmangel, dehydrering og forskjellige matvarer. Kvinner får ofte migrene i begynnelsen av menstruasjonen.

En hodepinedagbok kan gjøre det lettere å peke ut eventuelle utløsende årsaker. Dette finnes også som en app: hodepinedagboka. 

Når du blir klar over hva som utløser migrene hos deg, er det lettere å ta forholdsregler. Er anfallene utløst av spesielle matvarer, bør du unngå disse. Er stress en utløsende faktor, må du forsøke å gripe an de delene av livet ditt som fører til stress. Du kan også forsøke avslapningsteknikker.

Det er nyttig å lære seg å gjenkjenne de tidlige tegnene på et migreneanfall. Da kan du ta reseptfrie smertestillende legemidler med en gang for å mildne anfallet. Når du vet at et anfall er på gang, kan du også oppsøke et sted du kan hvile.​​​​

Behandling av migrene

Det finnes flere virksomme behandlingsformer mot migrene, inkludert legemidler. Det finnes også gode selvhjelpsråd.

Medisiner mot migrene

De fleste legemidler mot migrene kommer i tablettform. Noen føler seg imidlertid for kvalme til å svelge piller. Da kan du spørre legen om du kan få tabletter som løser seg opp i vann eller i munnen, en nesespray eller en stikkpille.

Reseptfrie legemidler

Paracetamol, aspirin og ibuprofen kan hjelpe ved migrene. Ibuprofen tilhører en gruppe legemidler som kalles NSAIDS. NSAIDS står for "non steroidal antiinflammatory drug", og er betennelsesdempende smertestillende som brukes ved både akutte og kroniske smerter. Både paracetamol, aspirin og ibuprofen kan kjøpes i apotek, butikk eller kiosk, og de selges under mange merkenavn. Leger har mulighet til å skrive ut tabletter med større doser enn dem du får reseptfritt.

Smertestillende legemidler bør ikke tas for ofte. Tar du dem oftere enn to–tre ganger i uken, kan de faktisk utløse hodepine når du slutter. Dette kalles medikamenthodepine.

​Smertestillende i normale doser gir vanligvis ikke alvorlige bivirkninger, men bruk ikke mer enn det som anbefales i pakningsvedlegget. En overdose er farlig. Aspirin og NSAIDS gir økt syredannelse i magen og kan gi sår i tolvfingertarm, magesekk og spiserør. Pasienter med hjertesykdom bør som hovedregel unngå NSAIDS. Overdose med paracetamol kan gi leversvikt og være dødelig. Aspirin gis ikke til barn under 16 år.

 

Medisiner på resept

Triptaner er en medisintype som brukes spesielt mot migrene. Eletriptan, sumatriptan og naratriptan er eksempler på triptaner. Leger kan skrive ut disse på resept. Triptaner hjelper to av tre med migrene, selv når anfallene er svært smertefulle. Virkningen kommer oftest raskt, i hvert fall innen et par timer. Triptaner kan også døyve kvalme. Triptaner virker slik at blodårene trekker seg sammen. Derfor skal du ikke ta triptaner i aurafasen, men vente til hodepinefasen begynner.

Triptaner skal ikke tas sammen med medisiner som brukes ved depresjon. Spør legen dersom du føler du har behov for begge medisinene. Triptaner bør du heller ikke ta hvis du har hjertesykdom.

De fleste bivirkningene av triptaner er milde og kortvarige. Noen opplever prikking og stikking, varmefølelse i deler av kroppen eller svimmelhet. Imidlertid har en studie vist at folk som fikk en placebopille, altså en narrepille uten virkestoff, også opplevde slike bivirkninger. Dette antyder at ikke alle bivirkningene skyldes triptanene.

Hvis verken NSAIDS eller triptaner hjelper, kan man prøve kombinasjoner av legemidlene. Det finnes også sterkere legemidler, men de er sjelden i bruk.


Forebyggende legemiddelbehandling

Før man vurderer legemiddelbehandling, bør man i størst mulig grad redusere stress. Noen må sykemeldes helt eller delvis i perioder. God søvnhygiene, sinnemestring, meditasjon og avslappelsesteknikker kan hjelpe. Fortvilelse og hard trening kan gjøre migrenen verre. Noen får hjelp gjennom samtaleterapi.

Om du har migreneanfall ukentlig, vil leger ofte anbefale forebyggende behandling mot migrene. Dette er både fordi det er plagsomt og slitsomt, men også for å forebygge kronisk hodepine.

Forebyggende legemidler tas daglig, og behandlingen anbefales i minst fire måneder.

Noen kvinner opplever forverring av migrenen ved inntak av p-piller. Derfor vil de fleste anbefales minipiller som prevensjon.

Imidlertid vil noen kvinner som ikke bruker prevensjon få migrene regelmessig under menstruasjonen på grunn av østrogenfallet. Disse kvinnene bør prøve behandling som stabiliserer østrogennivået, for eksempel kontinuerlig inntak av p-piller uten pause.  Denne behandlingen stanser midlertidig menstruasjonen uten fare.

Det finnes flere typer forebyggende behandling mot migrene som også brukes mot andre tilstander:

  • Legemidler mot høyt blodtrykk (antihypertensiva)
  • Legemidler mot epilepsi (antiepileptika)
  • Legemidler mot depresjon (antidepressiva)

Legen vil vurdere flere forhold før han anbefaler forsøksbehandling med ett av preparatene. Ved manglende effekt eller plagsomme bivirkninger kan man forsøke et annet legemiddel. Det kan ta tid å finne frem til den beste behandlingen for deg, så det er viktig å være tålmodig.

Under graviditet frarådes en rekke legemidler, men du kan ta paracetamol under anfall.

Se ventetider og velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.

Å leve med migrene

Folk med migrene får gjennomsnittlig anfall en gang i måneden, men det er store variasjoner. Mange må holde sengen under anfallet. De færreste klarer å utføre sine vanlige gjøremål under migreneanfallet.

Hvis du får migreneanfall to eller flere ganger i måneden eller opplever at anfallene er svært smertefulle, bør du bestille time hos fastlegen din. Det finnes effektive medisiner som gjør at  mange lever et helt normalt liv. Det finnes også legemidler som brukes til å forebygge anfall, som for eksempel betablokker eller epilepsimedisiner.