Epilepsi

Epilepsi er en av de vanligste sykdommene i nervesystemet, og er en samlebetegnelse på en rekke ulike tilstander. Fellesnevneren er tilbakevendende epileptiske anfall.

Dravets syndromhttps://helsenorge.no/sykdom/sjeldne-diagnoser/dravets-syndromDravets syndrom