Utredning av demens

Utredning av demens starter hos fastlegen. I de fleste tilfeller vil fastlegen selv foreta det meste av utredningen, og henviser til videre undersøkelser og utredning når det er behov for det.

Foto: Johnér Bildbyrå AB

​Selv om det ennå ikke er mulig å kurere demens er tidlig utredning og diagnostisering viktig. En diagnose

  • kan utelukke andre årsaker til symptomene

  • kan gi tilgang til tilbud og støtte fra kommunen

  • er en forutsetning for eventuell medisinsk behandling, som kan gi et bedre sykdomsforløp

  • gjør det mulig å planlegge fremtiden, før personen blir for syk

  • gjør det lettere for omgivelsene å forstå situasjonen og sykdommen

Hvordan foregår utredningen?

Ved en demensutredning blir personens mentale og praktiske ferdigheter undersøkt. Det er utarbeidet et nasjonalt anbefalt utredningsverktøy som enhver fastlege har.

Eksempler på evner som blir testet i utredningen er

  • orientering i tid, sted og situasjon

  • evne til å lære nye ting

  • evne til å huske nære og fjerne hendelser

  • evne til å forstå det som blir sagt og evne til å uttrykke seg forståelig

  • evne til å utføre praktiske handlinger

​I tillegg til grundig undersøkelse hos fastlegen, skal det tas røntgenbilde av hjernen (CT-undersøkelse / MR-undersøkelse). Samtale med pårørende er også en viktig del av utredningsprosessen.

Kommunenes demensteam eller demenskoordinator bidrar ofte i utredningen ved å kartlegge funksjonsnivå, hjemmeforhold og eventuelle hjelpebehov.

Det er ikke alltid demensdiagnosen kan stilles med en gang, og som regel må det flere legekonsultasjoner til. Hvis fastlegen er i tvil, henviser legen til utredning i spesialisthelsetjenesten, gjerne ved geriatrisk eller alderspsykiatrisk avdeling. Diagnosen bør også følges opp med kontroller i ettertid.​

Se ventetider og velg behandlingssted

​Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.