Å leve med demens

På et tidlig stadium av en demenssykdom er det lurt å tenke framover og ta noen viktige beslutninger om framtiden.

​​

Foto: Johnér Bildbyrå AB

Vær sosial og delta i aktiviteter

Fortsett å være sosial og delta i aktiviteter:

 • Sosialt samvær og felles aktiviteter er minst like viktig etter diagnose, som da du var frisk

 • Fortsett med aktiviteter du trivdes godt med tidligere, som medlem i en organisasjon eller andre fritidsaktiviteter

 • Vær åpen om sykdommen for å unngå at det kan oppstå misforståelser

 • Delta i dagaktivitetstilbud som inneholder ulike aktiviteter, måltider, turer, musikk og sosialt samvær

Ta beslutninger for framtiden

På et tidlig stadium av en demenssykdom er det lurt å tenke framover og ta noen viktige beslutninger om framtiden. Tenk over hvordan du ønsker å leve med demenssykdommen, og hvordan du selv kan få være med på å bestemme over ditt eget liv så lenge det er mulig. Eksempler på dette kan være hvordan du kan innrette livet sammen med familien, at du tar stilling til økonomi og eventuelt setter opp et testamente eller framtidsfullmakt.

Lag et album

Et fotoalbum kan fortelle både bakgrunn og historier om mennesker, og gir dermed et innblikk i personen før sykdommen. Dette kan være til hjelp både for den som har blitt syk, de pårørende og etter hvert også helse- og omsorgspersonell. Albumet kan danne grunnlag for gode samtaler og brukes gjennom hele sykdomsforløpet. Familie og venner kan gjerne bidra med å lage albumet. Fortell blant annet om:

 • tidligere arbeid og oppgaver

 • fritidsaktiviteter, hobbyer og interesser

 • familien

 • oppveksten

 • favorittmusikk og filmer

 • gode venner

Det kan også være nyttig å ha en gjestebok eller dagbok hvor du kan skrive ned dagligdagse ting, som hva du har gjort i dag eller hvem som har vært på besøk.

Ta imot hjelp

Etter hvert som sykdommen utvikler seg, blir det som regel større behov for hjelpetiltak. Mange kan oppleve at det er vanskelig å ta imot hjelp. Det å forsone seg med at du har behov for hjelp, kan gjøre situasjonen lettere. Du kan bidra til at hjelpen blir slik du selv ønsker det - gjennom å skrive ned og forklare dine behov og ønsker.

 

Demens tidlig i livet

​​​​​​​​​​​​Høy alder øker risikoen for demens, men noen får også demens tidligere i livet. Har du fått demens tidlig i livet vil det etterhvert bli vanskelig å fungere i arbeidet. Kortere arbeidsdager, enklere arbeidsoppgaver, uføretrygd eller førtidspensjonering er vanlig.

Å arbeide kan ha stor betydning for trivsel og selvfølelse, men noen opplever likevel at det er en lettelse å slutte i arbeid. Å bli frigjort fra et krevende arbeid kan føre til mere overskudd og trivsel i hverdagen.

Snakk med arbeidsgiver, bedriftslegen/fastlegen og eventuelt fagforeningen, om hvordan du kan få til en tilpassing eller nedtrapping av arbeidsoppgaver.

Bilkjøring og demens

For å kjøre trafikksikkert er det viktig med gode kognitive funksjoner slik at man oppfatter trafikkbildet raskt og reagerer hensiktsmessig. Ulike demenssykdommer, som for eksempel Alzheimers, vil etter hvert påvirke kjøreferdighetene.

Det er legen som skal vurdere om en person fyller helsekravene til å kjøre bil. Jevnlig oppfølging hos legen er derfor nødvendig.

En demensdiagnose fører ikke automatisk til tap av førerkort, men sykdommen vil etter hvert påvirke kjøreferdighetene. Jevnlig oppfølging hos legen er derfor nødvendig.

Ved demens kan du blant annet oppleve:

 • svekket oppmerksomhet
 • svekket orienteringsevne
 • svekket dømmekraft
 • forlenget reaksjonstid
 • dårligere evne til å håndtere stress

Trygg i trafikken?

Dersom du selv er i tvil om helsetilstanden gjør at du er en trygg bilfører, plikter du å oppsøke lege for undersøkelse. Finner legen ut at du ikke fyller helsekravene til førerkort, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen.

Her finner du mer informasjon om helsekravene til førerkort.

En stor omstilling

Å bli fratatt førerkortet kan noen ganger føles som å bli frarøvet friheten. Snakk om dette og forsøk å finne andre alternativer. Dersom du ikke kan bruke offentlig transport, kan du søke om TT-kort hos fylkeskommunen. Be fastlegen om en vurdering og hjelp til å søke om dette. ​