Å leve med demens

På et tidlig stadium av en demenssykdom er det lurt å tenke fremover og ta noen viktige beslutninger om framtiden.

​​

Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​​​​​​​​​​​Har du fått demens tidlig i livet vil det etterhvert bli vanskelig å fungere i arbeidet. Kortere arbeidsdager, enklere arbeidsoppgaver, uføretrygd eller førtidspensjonering er vanlig.

Å arbeide kan ha stor betydning for trivsel og selvfølelse, men noen opplever likevel at det er en lettelse å slutte. Å bli frigjort fra et krevende arbeid kan føre til mer overskudd og trivsel i hverdagen.

Snakk med arbeidsgiver, bedriftslegen/fastlegen, eventuelt fagforeningen, om hvordan du kan få til en tilpassing eller nedtrapping av arbeidsoppgaver.

Vær sosial og delta i aktiviteter

Fortsett å være sosial og delta i aktiviteter:

 • Sosialt samvær og felles aktiviteter er minst like viktig etter diagnose, som da du var frisk

 • Fortsett med aktiviteter du trivdes godt med tidligere, som medlem i en organisasjon eller andre fritidsaktiviteter

 • Vær åpen om sykdommen for å unngå at det kan oppstå misforståelser

 • Delta i dagaktivitetstilbud som inneholder ulike aktiviteter, måltider, turer, musikk og sosialt samvær

Ta beslutninger for fremtiden

På et tidlig stadium av en demenssykdom er det lurt å tenke fremover og ta noen viktige beslutninger om framtiden. Tenk over hvordan du ønsker å leve med demenssykdommen, og hvordan du selv kan få være med på å bestemme over ditt eget liv så lenge det er mulig. Eksempler på dette kan være hvordan du kan innrette livet sammen med familien, at du tar stilling til økonomi og eventuelt setter opp et testamente.

Lag et album

Et fotoalbum kan fortelle både bakgrunn og historier om mennesker, og gir dermed et innblikk i personen før sykdommen. Dette kan være til hjelp både for den som har blitt syk, de pårørende og etter hvert også helse- og omsorgspersonell. Familie og venner kan gjerne bidra i å lage albumet. Fortell blant annet om

 • tidligere arbeid og oppgaver

 • fritidsaktiviteter, hobbyer og interesser

 • familien

 • oppveksten

 • favoritt musikk og filmer

 • gode venner

Det kan også være nyttig å ha en gjestebok eller dagbok hvor du kan skrive ned dagligdagse ting, som hva du  har gjort i dag eller hvem som har vært på besøk. 

Ta i mot hjelp

Etter hvert som sykdommen utvikler seg, blir det som regel større behov for hjelpetiltak. Mange kan oppleve at det er vanskelig å ta imot hjelp. Det å forsone seg med at du har behov for hjelp kan gjøre situasjonen lettere. Du kan bidra til at hjelpen blir slik du selv ønsker gjennom å skrive ned og forklare dine behov og ønsker.  

 

Bilkjøring og demens

Demenssykdom vil etter hvert påvirke kjøreferdighetene. ​Det er legen som skal vurdere om en person fyller helsekravene til å kjøre bil. Jevnlig oppfølging hos legen er derfor nødvendig.    ​

En demensdiagnose fører ikke automatisk til tap av førerkort, men sykdommen vil etter hvert påvirke kjøreferdighetene. Jevnlig oppfølging hos legen er derfor nødvendig.

Ved demens kan du oppleve

 • svekket oppmerksomhet

 • svekket orienteringsevne

 • svekket dømmekraft​​

 • forlenget reaksjonstid

 • dårligere evne til å håndtere stress

Trygg i trafikken?

Dersom du selv er i tvil om helsetilstanden gjør at du er en trygg bilfører, plikter du å oppsøke lege for undersøkelse. Dersom legen finner at en pasient ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til Fylkesmannen. 

Fra fylte 75 år kreves det at en gjennomgår en helseundersøkelse hos lege om en fortsatt ønsker å kjøre bil. Hvis helsekravene er oppfylt vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år.

Her finner du mer informasjon om helsekravene til førerkort.

I tillegg skal legen, uavhengig av pasientens alder, kontinuerlig vurdere om pasienten har helsesvekkelse eller bruker medikamenter som gjør at pasienten ikke er i stand til å kjøre på en trygg måte. ​​

En stor omstilling

Å bli fratatt førerkortet kan for mange føles som å bli frarøvet friheten. Snakk om dette og forsøk å finne andre alternativer. Dersom du ikke kan bruke offentlig transport, kan du søke om TT-kort hos fylkeskommunen. Be fastlegen om en vurdering og hjelp til å søke om dette. ​