Forebygging av demens

Utvikling av demens påvirkes av en rekke faktorer, som alder, arv og livsstil. Det er likevel ting du selv kan gjøre for å påvirke risikoen for å utvikle demens.

Middelaldrende par
Foto: Colourbox

Alder er den viktigste faktoren når det kommer til sjansen for å utvikle demens; jo eldre vi blir, jo større er sjansen for å få en demenssykdom.

Forskning har også vist at arvemateriale i noen grad er knyttet til risikoen for å få Alzheimers sykdom, som gir den vanligste formen for demens. Likevel har under to prosent av alle som får Alzheimers sykdom en dominant arvelig lidelse.

De øvrige tilfellene har også en arvelig komponent, men den er knyttet til flere forskjellige gener, og dreier seg trolig om en sårbarhet for å få Alzheimers sykdom.

Likevel er det ting du kan gjøre for å redusere risikoen for å utvikle demens. Viktige forebyggende tiltak er å

  • spise og leve sunt
  • være sosial
  • ha et aktivt liv, fysisk og mentalt

Faktorer som kan påvirke utvikling av demens

Helsemessige risikofaktorer

Det er noen helsemessige faktorer som er forbundet med økt risiko for demens, som blant annet

  • høyt blodtrykk
  • fedme
  • diabetes

Dette gjelder særlig midt i livet. Når man blir eldre, er det mye som tyder på at det er motsatt, for eksempel at lavt blodtrykk og lav vekt øker risikoen for demens. Dette kan skyldes at en gryende demenssykdom senker blodtrykket og reduserer vekten. Høyt blodtrykk, fedme og diabetes øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer. Det som er skadelig for hjertet ser også ut til å være skadelig for hjernen.

Utdanning og mental aktivitet

Lite utdanning er en risikofaktor for demens, og undersøkelser tyder på at lav mental aktivitet senere i livet er det samme. Det er viktig å stimulere hjernen med nye utfordringer i det daglige.

Depresjon

Gjentatte moderate eller tunge depresjoner i løpet av livet er forbundet med en lettere økt risiko for demens.

Fysisk aktivitet

Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for demens. Moderat fysisk aktivitet, som tre ganger 40 minutters gange i raskt tempo per uke, kan være nok til å senke risikoen.

Røyking

Røyking gir økt risiko for demens når man blir eldre. Undersøkelser viser at de som har røyket i mange år har større risiko for å utvikle Alzheimers sykdom. Ved røykeslutt normaliseres risikoen med tiden.

Kosthold

Et kosthold med et høyt inntak av grønnsaker, frukt, fullkornsprodukter, belgfrukter, fisk og planteoljer kan gi nedsatt risiko for demens.

Alkohol

Et høyt forbruk av alkohol er skadelig for hjernen og kan i visse tilfeller føre til demens.

Gjentatte hodeskader

Gjentatte hodeskader eller hyppige slag mot hodet ser ut til å øke risikoen for noen typer demens.

Nedsatte sanser

Med alderen svekkes sansene våre. Det er blant annet påvist en sammenheng mellom nedsatt hørsel og økt risiko for demens, noe som indikerer viktigheten av å bruke hjelpemidler for å bedre hørselen.

Dette kan du gjøre selv

Gjennom din egen livsstil, har du muligheter til å redusere risikoen for å utvikle demens. Det viktigste forebyggende tiltaket er å spise og leve sunt, være engasjert og ha et aktivt liv.

Det finnes dessverre ingen garanti for ikke å utvikle demens. Har du symptomer på forhøyet blodtrykk, fedme, diabetes eller depresjon, er det viktig å bli utredet og behandlet.

Det er viktig å merke seg at forskning om demens er omfattende, og man vet foreløpig ikke sikkert hva som er årsaken til de fleste demenssykdommene.