hjelp_nasjonaltkompetanse gravid revmatiske sykdommer (NKSR)

Organisasjonsnavn: Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Beskrivelsen: Hjelp til både pasienter og helsepersonell

Åpningstider: 08.00-15.00 mandag-fredag

Lenke: NKSR

Primærtema: Svangerskap og revmatiske sykdommer