Guillain-Barrés syndrom

Guillain-Barrés syndrom er en sjelden tilstand som kan gi nerveskade, muskelsvakhet og lammelser. De fleste blir imidlertid helt bra med behandling.

Hva er Guillain-Barrés syndrom?

​Guillain-Barrés syndrom ser ut til å være en autoimmun sykdom. Immunsystemet er kroppens forsvar mot infeksjon av bakterier og virus. Når du får en infeksjon, angriper antistoffer bakteriene og dreper dem. Ved Guillain-Barrés syndrom begynner dine egne antistoffer å angripe seg selv, nærmere bestemt nervesystemet. Det kan skje med personer i alle aldre, men det synes å være litt vanligere hos menn og gutter.

Hos mange opptrer Guillain-Barrés syndrom få uker etter en infeksjon, som for eksempel en lungebetennelse eller omgangssyke (gastroenteritt). Guillain-Barrés syndrom har også vært knyttet til Zika-viruset de siste årene.

Symptomer på Guillain-Barrés syndrom

Symptomene på Guillain-Barrés syndrom starter vanligvis i armer og bein. Følgende symptomer er vanlige:

  • Prikking og nummenhet i hender og føtter
  • Svakhet
  • Vanskeligheter med å bøye leddene

Disse symptomene kan bli verre over flere dager.

Andre symptomer kan være:

  • Smerter i beina og ryggen. Smerten synes å være verre hos barn.
  • Pustevansker
  • Talefeil
  • Slappe ansiktsmuskler
  • Vansker med å svelge
  • Dobbeltsyn

Noen blir så dårlige at de ikke klarer å bevege seg i det hele tatt. Dette kan vare i flere måneder mens de er under behandling.

Tester for Guillain-Barrés syndrom

​Hvis legen mistenker Guillain-Barrés-syndrom, vil du bli innlagt på sykehus for undersøkelser. Vanlige tester er nevrografi og elektromyografi (EMG), hvor man tester hvor godt musklene reagerer når nærliggende nerver stimuleres av svake elektriske signaler. Disse elektriske signalene kan føres gjennom sensorer som er festet til huden eller gjennom små nåler som settes inn i musklene.

Lumbalpunksjon

For å bekrefte diagnosen vil det sannsynligvis bli tatt en prøve av ryggmargsvæsken (cerebrospinalvæsken). For å gjøre dette, bruker legen en nål for å trekke ut litt væske fra den nederste delen av ryggen. Dette kalles lumbalpunksjon. Hele prosedyren tar omtrent 30 til 45 minutter.

Behandling av Guillain-Barrés syndrom

​De fleste med Guillain-Barrés syndrom må behandles på sykehus, vanligvis i flere uker. Noen må imidlertid være på sykehus i flere måneder.

I tillegg til behandlingen for å stoppe immunsystemet fra å angripe nervene (immunterapi), vil noen ha behov for støtteterapi. For eksempel kan du trenge hjelp for pusten med respirator. Etter hvert vil opptrening av musklene bli viktig.

Immunterapi

Immunterapi er den viktigste behandlingen for Guillain-Barrés syndrom. Det er to typer behandling, og de synes begge å fungere like bra.

Den første kalles høydosebehandling med immunoglobulin (IVIG). IVIG er laget av donert blod og inneholder friske antistoffer som vil hemme betennelsen rundt nervene. Behandlingen blir gitt som intravenøst (IV) drypp. Hvis du får IVIG, vil du sannsynligvis få det hver dag i ca fem dager.

Den andre typen immunterapi kalles plasmautskifting (plasmaferese). Under behandlingen vil du bli koblet til en maskin som filtrerer de skadelige antistoffene ut av blodet. Det er vanlig at behandling gjentas flere ganger i løpet av noen få dager.

Andre behandlinger

Dersom pustemusklene blir rammet, vil man få hjelp av en pustemaskin (respirator). Omtrent 30 av 100 personer med Guillain-Barrés syndrom trenger respiratorhjelp.

Du må gå regelmessig til kontroller for å sikre at hjertet fungerer som det skal, og sjekke for eksempel at ikke blodtrykket er for høyt.

Å ligge stille i lange perioder kan øke risikoen for dyp venetrombose (DVT), men det finnes legemidler som virker forebyggende. Det vil også bli gitt smertestillende ved behov.

Hvis du ikke har vært i stand til å bevege deg mye eller i det hele tatt, kan du trenge hjelp med rehabiliteringen. En fysioterapeut vil veilede deg gjennom øvelser.

Prognose ved Guillain-Barrés syndrom

​Om lag 85 av 100 personer som får Guillain-Barrés syndrom blir friske, men for de med muskelskade eller de som trengte respiratorbehandling er sannsynligheten mindre for å bli helt bra. Det samme gjelder for eldre mennesker. Noen vil ha muskelsvakhet som varer i flere år, og andre vil ikke kunne gå igjen på mange måneder.

Noen dør av Guillain-Barrés syndrom. Dette er hyppigere hos eldre mennesker og hos personer med alvorligere symptomer. Omtrent 3 til 4 av 100 mennesker dør innen et år etter at de fikk Guillain-Barrés syndrom, men det totale antallet kan være så høyt som 10 av 100 personer.

Du vil bli undersøkt hos lege noen få måneder etter at du er blitt frisk, og deretter en gang i året. Noen får tilbakefall og trenger mer behandling.