Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Støtte til tannbehandling ved sjeldne diagnoser

Mange med sjeldne diagnoser kan få støtte til utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier eller tannlege etter takster fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.

Ettersom disse ikke dekker alle utgiftene, må man betale en egenandel selv.

Her finner du en liste over sjeldne diagnoser som får støtte til tannbehandling  (SMT-listen, Excel). Den sjeldne medisinske tilstanden må være varig.

Listen er delt i en A- og en B-liste:

  • Personer med en diagnose som står på A-listen, har krav på støtte til nødvendig tannbehandling og forebyggende tiltak uten forbehold.

  • Personer med en diagnose som er oppført på B-listen, må få tannlegen til å bekrefte at det er diagnosen (eller behandling man får som følge av den) som har ført til økt behov for tannbehandling. Først da kan man søke om støtte til behandlingen.

Les mer om tann- og munnhelse ved sjeldne diagnoser hos TAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.