Støtte til tannbehandling ved sjeldne diagnoser

Mange med sjeldne diagnoser kan få støtte til utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier eller tannlege etter takster fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Helfo

​​Her finner du en liste over sjeldne medisinske tilstander, eller sjeldne diagnoser som får støtte til tannbehandling.

Egenbetaling

Ettersom støtteordningene ikke dekker alle utgiftene, må du betale en egenbetaling selv. Denne egenbetalingen teller ikke med i opptjeningen til frikort.

Diagnoser som får støtte

​Her finner du en liste over sjeldne medisinske tilstander/sjeldne diagnoser som får støtte til tannbehandling (Excel).

Den sjeldne medisinske tilstanden må være varig.

A- og B-liste

Listen over sjeldne medisinske tilstander er delt i en A- og en B-liste.

Hvis du har en diagnose som står på A-listen har du krav på stønad til nødvendig tannbehandling, inkludert forebyggende behandling. Tannlegen/tannpleieren skal ikke vurdere om det er sammenheng mellom den aktuelle diagnosen og behovet for tannbehandling. Dette gjelder likevel ikke kjeveortopedisk behandling, der det er selve bittfeilen som avgjør hvilken støtte du har krav på.

Har du en diagnose som er oppført på B-listen, må du få tannlegen til å bekrefte at det er diagnosen (eller behandling man får som følge av den) som har ført til økt behov for tannbehandling. Først da kan du søke om støtte til behandlingen.

Spørsmål og mer informasjon, ring 23 32 70 00

Har du spørsmål om egenbetalinger eller om din diagnose står på listen over de som får støtte? Ring Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00.

Les mer om tann- og munnhelse ved sjeldne diagnoser hos TAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.