Rett til behandling i utlandet

Dersom det ikke finnes behandling for diagnosen din i Norge, kan du ha rett til nødvendig helsehjelp i utlandet.

Foto: Johner AB

​En pasient som har rett til nødvendig helsehjelp, men som ikke kan få helsehjelp fordi behandling ikke kan utføres forsvarlig i Norge etter akseptert metode, har rett til helsehjelp i utlandet. (Pasientrettighetslovens § 2-1).

Prioriteringsforskriftens § 3 krever imidlertid at "helsehjelpen kan utføres forsvarlig av tjenesteyter i utlandet etter akseptert metode og at pasientens tilstand og den aktuelle behandlingen tilfredsstiller kravene i § 2. I spesielle tilfeller kan enkeltpasienter med sjeldne sykdomstilstander få eksperimentell eller utprøvende behandling i utlandet selv om vilkårene i § 2 ikke er oppfylt."

Du kan også lese mer om etablert og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser i Frambus småskrift Behandling ved sjeldne diagnoser.  

Retten til behandling i utlandet ved kompetansemangel i Norge, i og utenfor EØS-området, kan bli vurdert etter søknad og eventuelt dekket av staten.