Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Reiseutgifter ved deltakelse på kurs ved kompetansesenter

Deltakelse på kurs ved kompetansesentrene for sjeldne diagnoser blir dekket av det regionale helseforetaket.

Bilde av foreldre, spedbarn, skoleungdom og ungdommer
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og alle kompetansesentrene i tjenesten regnes som "spesialisthelsetjeneste". Dette er beskrevet i kommentarene til § 3 b og § 11 c i forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling.

Spesialisthelsetjenesteloven krever "at kurset må ha et medisinsk/behandlingsmessig innhold, og kursdeltakelsen må være nødvendig med tanke på fremtidig behandling/pleie av pasienten." Det er også mulig å få tilbakebetalt reiseutgifter etter nærmere regler, bortsett fra en fastsatt egenandel.  Du kan kontakte HELFO for mer informasjon om dette.