Hvordan søke opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger dersom du har inntektstap når du deltar på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for at du kan ta deg av og behandle et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn som du har omsorg for.

Sentre med kursopphold som rett til opplæringspenger ved kursopphold

​Ved kursopphold kan du ha rett til opplæringspenger.

Foto: Kompetansetjenesten, etter avtale med rettighetshaver i Sverige.

I folketrygdlovens § 9-13 er det listet opp alle kompetansesentre for sjeldne diagnoser. Dersom du har inntektstap når du deltar på kurs på ett av disse sentrene, kan du ha rett på opplæringspenger.

Det er NAV som administrere ordningen. Ta derfor kontakt med ditt lokale NAV-kontor. Vis NAV til bestemmelsen i folketrygdloven.

Du bør også ta med deg eller sende programmet for kurset eller oppholdet på senteret. Det er lurt om det er avklart om du får opplæringspenger før du melder deg på tilbudet fra kompetansesenteret.