Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Kompetansesentrene for sjeldne diagnoser

Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser består av flere kompetansesentre: Hvert senter har ansvar for diagnosegrupper eller spesifikke diagnoser.

Foto: En sjelden guide

​​Det finnes ni nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge. Sentrene er samorganisert i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og gir tilbud til flere hundre ulike diagnoser. Kompetansesentrene skal gi et likeverdig, landsdekkende tilbud og er knyttet til spesialisthelsetjenesten. Målgruppen for NKSD er den enkelte med en sjelden diagnose, pårørende og fagfolk i hjelpeapparatet.

Oversikt over kompetansesentrene

Hva er nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten?

​Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale medisinske kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser er en av mange slike tjenester, og er regulert av en forskrift og en veileder vedtatt av helsemyndighetene. Det engelske navnet er "Norwegian National Advisory Unit on Rare Disorders". Tjenestens formål er å bidra til at personer med sjeldne diagnoser får et likeverdig og godt tilbud, blant annet ved å dekke behov for tjenester som ikke kan forventes dekket i det ordinære tjenesteapparatet.