Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Hva kan vi gjøre for deg?

Har du eller noen av dine en sjelden diagnose, skal du vite at personer med sjeldne diagnoser skal ha samme tilgang på helsehjelp og stønader/rettigheter som personer med mer kjente sykdommer og funksjonshemninger har.

Last ned brosjyren En sjelden guide som pdf
Foto: Illustrasjonsbilde fra brosjyren "En sjelden guide" Rettigheter: NKSD, 2016

​Flere hundre sjeldne og lite kjente diagnosegrupper har et kompetansesenter å henvende seg til. Kompetansesentrene skal være oppdatert på diagnosen, kunne gi råd og veiledning til både brukere og fagfolk, arrangere kurs og legge til rette for at personer med samme diagnose møtes.

Lurer du på om du har et kompetansesenter å henvende deg til, sjekk ut  diagnoseoversikten.

Fant du ikke din diagnose på oversiktslisten, kan du henvende deg til oss på Sjeldentelefonen: 800 41 710. Den er gratis.

Nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser kan hjelpe deg med å søke etter informasjon og kompetanse på din tilstand, enten her i landet eller utenlands. Har du en sammensatt tilstand som krever oppfølging og støtte fra flere instanser over tid, kan du kontakte oss for en vurdering av om din diagnosegruppe bør få opprettet et kompetansesentertilbud.

Les mer