Sjeldne diagnoser – S

​For diagnoser som ikke står på listen viser vi til Sjeldentelefonen 800 41 710. Se også databasen Orphanet.

Diagnoser med tilbud ved kompetansesentre

​Sæthre-Chotzens syndrom

Sandhoffs sykdom

Sanfilippos sykdom

Santavuori-Haltias sykdom (variant av nevronal ceroid lipfuscinose)

Scheies sykdom

Schimkes immuno-ossøs dysplasi (SIOD)

Schwannomatose

SCID - Alvorlig kombinert immunsvikt

Scrotal hypospadi

Seckels syndrom

Seitelbergers sykdom

Selektiv IgA-mangel

Seninfantil nevronal ceroid lipofuscinose

Sensenbrenners syndrom (kranioektodermal dysplasi)

Septo-optisk dysplasi (SOD)

Setesdalsrykkja (Huntingtons sykdom)

Shprintzen-Goldbergs syndrom

Shwachman-Diamond syndrom 

Sjeldne bensykdommer, sjeldne beinsykdommer 

Sialidose (mukolipidose type 1)

Silver-Russels syndrom

Simplex epidermolysis bullosa (EB)

Sjeldne bensykdommer, sjeldne beinsykdommer

Sjeldne epilepsidiagnoser 

Skjellettdysplasier (osteokondrodysplasier) 

Slys sykdom

Spinal muskelatrofi (SMA)

SMARD

Smith-Lemli-Opitz' syndrom

Smith-Magenis syndrom

Sotos' syndrom

Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall (MPEI)

Spielmeyer-Vogts sykdom (JNCL)

Spina bifida

Spinal dysrafisme (MMC, ryggmargsbrokk) 

Spiserørsdefekt (øsofagusatresi og lignende) 

Spondylocostal dysostose

Spondylodysplastisk Ehlers-Danlos’ syndrom 

Spondyloepifyseal dysplasi (SED)

Spondyloepifyseal dysplasi tarda (SEDT)

Spondyloepifyseal dysplasi congenita (SEDC)

Spondyloepimetafyseal dysplasi (SEMD)

Spondylokarpotarsal synostose syndrom

Spondylometafyseal dysplasi (SMD, Kozlowski type)

Spongiform leukoencefalopati (Canavans sykdom)

Steinerts sykdom

Sticklers syndrom

Storage pool disease

Sturge-Webers syndrom

Stüve-Wiedemanns syndrom

Svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning

Syndromal immunsvikt

Syndromale kraniosynostoser

Syndromatisk hepatisk duktulær hypoplasi (Alagille syndrom)

Synostose (metopiske og syndromale)

Systemisk mastocytose