Sjeldne diagnoser – M

​For diagnoser som ikke står på listen viser vi til Sjeldentelefonen 800 41 710. Se også databasen Orphanet.

Diagnoser med tilbud ved kompetansesentre

Maffuccis syndrom

Malign migrerende partiel epilepsi i spedbarnsalder (MPEI)/Spedbarnsepilepsi med migrerende fokale anfall

Mandibulofacial dysostose-mikrokefali (MFDM)

Mannosidoser (Alfamannosidose, Betamannosidose)

Maple syrup urine disease (MSUD)

Marfans syndrom

Marinesco-Sjögrens syndrom

Maroteaux-Lamys sykdom

Mastocytose - systemisk

Mastocytose - i hud

Mazabrauds syndrom

McCune-Albrights syndrom

Medfødt binyrebarksvikt (CAH) 

Medfødt beinskjørhet (osteogenesis imperfecta)

Medfødte (kongenitte) myopatier

Medfødte blødersykdommer

Medfødte immunsviktsykdommer

Medfødte muskelsykdommer   

Medfødte myopatier (metabolske, nevrogene og uspesifikke muskelsykdommer)

Medfødte sjeldne hudsykdommer

Medfødte trombocyttsykdommer   

MELAS

Menkes syndrom / Kinky hair syndrome

MERFF    

Metabolske muskelsykdommer - se også tilbud på Frambu

Metafyseal kondrodysplasi (Jansens type)

Metafyseal kondrodysplasi, Schmid type

Metakondromatose

Metakromatisk leukodystrofi (MLD)   

Metatrofisk dysplasi  

Metopisk kraniosynostose

Metylmalonsyreemi

Microtia / Mikrotia / Anotia 

Migrasjonsforstyrrelser

Miller-Diekers syndrom

Mitokondrie-encefalopati - se også tilbud på Frambu

Mitokondriell myopati, encefalopati, laktacidose og slaglignende episoder (MELAS) 

Mitokondrie-neurogastrointestinal encefalomyopati (MNGIE)

Mitokondriemyopati -   se også tilbud på Frambu

Mitokondriesykdommer

ML III Pseudo-Hurlers polydystrofi

MMC (Myelomeningocele, ryggmargsbrokk)

Möbius' syndrom

Mohr-Tranebjærgs syndrom

Morbus Oslers (hereditær hemorragisk telangiectasi (HHT))

Morquios sykdom 

MPEI

MPS I (Hurlers sykdom)

MPS I S (Scheies sykdom)

MPS II (Hunters sykdom)

MPS III (Sanfilippos sykdom)

MPS IV (Morquios sykdom)

MPS VI (Maroteaux-Lamys sykdom)

MPS VII (Slys sykdom)

MPS-sykdommer (Mukopolysakkaridosesykdommer)

MSUD (Maple Syrup Urine Disease)

Muenkes syndrom

Mukolipidose type I/Sialidose

Mukolipidose type II (ML II)

Mukolipidose type II og III (I-cellesykdom og Pseudo-Hurler polydystrofi)

Mukopolysakkaridoser (MPS-sykdommer)

Multiple osteokondromer (MO) / Mutiple hereditære eksostoser (MHE)

Multippel epifyseal dysplasi (MED)

Muskulokontraktural Ehlers-Danlos' syndrom

Myastenia gravis (medfødt myastenia gravis)

Myelomeningocele (MMC, ryggmargsbrokk)

Myhres syndrom

Myoklon encefalopati

Myopathi, encephalopathy, ragged red fibres (MERRF) - se også tilbud på Frambu

Myopatisk Ehlers-Danlos' syndrom

Myotonia congenita