Sjeldne diagnoser – B

​​For diagnoser som ikke står på listen viser vi til Sjeldentelefonen 800 41 710. Se også den nordiske lenkesamlingen Rarelink og den europeiske databasen Orphanet.

Diagnoser med tilbud ved kompetansesentre