Diagnoseoversikt Å

For diagnoser som ikke står på listen viser vi til Sjeldentelefonen 800 41 710. Se også den nordiske lenkesamlingen Rarelink og europeiske databasen Orphanet.

Diagnoser med tilbud ved kompetansesentre

Aagenæs' syndrom

Aarskogs syndrom