Sjeldne diagnoser 0-9

​​For diagnoser som ikke står på listen viser vi til Sjeldentelefonen 800 41 710. Se også databasen Orphanet.

Diagnoser med tilbud ved kompetansesentre