Diagnoseoversikt

Foto: Johner Bildbyrå

Diagnoseoversikt sjeldne diagnoser

Her presenteres en oversikt over sjeldne diagnoser som har et tilbud ved et av kompetansesentrene for sjeldne diagnoser. For diagnoser som ikke står på listen viser vi til Sjeldentelefonen 800 41 710. Det vises også til den internasjonale databasen Orphanet.