P-piller og blodpropp

Blodpropp er sjelden bivirkning av p-piller. Kombinasjonspiller gir noe økt risiko for blodpropp, men det gjør ikke minipiller.

Foto: Shutterstock

​Blant ti tusen unge kvinner som ikke bruker p-piller, vil to få blodpropp hvert år.
Kombinasjonspiller gir noe økt risiko for blodpropp. Mellom 5 og 12 ville fått blodpropp hvert år dersom de samme ti tusen kvinnene brukte en p-pille som inneholder både østrogen og progestogen (kombinasjonspille).

Minipiller (som ikke inneholder østrogen) er et alternativ til kombinasjonspiller. Minipiller øker ikke risikoen for blodpropp, men gir oftere blødningsforstyrrelser.

Les mer om minipiller og kombinasjonspiller

Hva skal jeg passe på når jeg bruker p-piller?

​Det er viktig at du leser bruksanvisningen som ligger i pakningen.  Der finner du informasjon om hvordan p-pillen virker og hvilke bivirkninger den har. Pakningsvedlegget opplyser også om symptomer på blodpropp. Fortell at du bruker p-piller dersom du skal til lege eller sykehus.

Tegn på blodpropp

​Ta raskt kontakt med lege eller legevakt dersom du tror du kan ha blodpropp.

Blodpropp i samleåre (vene)

De fleste blodpropper oppstår i samleårer (vener) i bena eller armene.

Symptomer:

 • Sterke smerter i ett ben eller én arm.

 • Hevelse i ett ben eller én arm.

Blodpropp i lungen (lungeemboli)

Blodpropper i ben eller arm kan løsne og føres med blodstrømmen til lungene.

Symptomer:

 • Plutselig, kraftig hoste uten årsak.

 • Plutselige pustevansker.

Blodpropp i pulsårer (arterier)

Kombinasjonspiller kan også føre til blodpropp i pulsårer. Dette kan føre til hjerneslag eller hjerteinfarkt. Risikoen for slike blodpropper er mye lavere enn for blodpropper i samleårene (omtrent en tidel).

Symptomer:

 • Smerter i brystet eller i venstre arm.

 • Plutselige pustevansker.

 • Uvanlig, kraftig eller langvarig hodepine. 

 • Kraftige eller langvarige migreneanfall. 

 • Nedsatt syn eller dobbeltsyn. 

 • Problemer med å snakke. 

 • Svimmelhet. 

 • Plutselig, nedsatt bevegelighet i arm eller ben.

 • Nummenhet eller nedsatt følelse i en del av kroppen. 

 • Kraftige magesmerter.

Hva kan jeg selv gjøre for å redusere faren for blodpropp?

​Risikoen for blodpropp er størst de første 6-12 månedene etter at du starter med en ny kombinasjonspille.

Følg disse rådene:

 • Bruk p-pillen fast og unngå unødvendige pauser.

 • Dersom du er fornøyd med p-pillen du bruker, bør du ikke stadig skifte merke.

 • Ikke lån p-piller av andre.

 • Hvis du røyker, bør du slutte med det.

Snakk med legen eller helsesøster dersom du lurer på noe.

Antall blodpropp hos 10 000 unge kvinner i løpet av ett år.

 • Friske kvinner som ikke bruker p-piller: 2

 • Minipiller (som Cerazette og Conludag): 2

 • P-piller med østrogen og levonorgestrel (som Loette, Oralcon, Microgynon): 5-7

 • P-piller med østrogen og noretisteron (som Synfase): 5-7

 • P-piller med østrogen og drospirenon (som Yasmin, Yasminelle og Yaz): 9-12

 • P-piller med østrogen og desogestrel (som Marvelon og Mercilon): 9-12

 • P-plaster og p-ring (som Evra og Nuvaring): 6-12

 • P-pille med østrogen og dienogest (som Qlaira): Nøyaktig risiko ikke kjent

 • P-pille med østrogen og nomegestrol (som Zoely) : Nøyaktig risiko ikke kjent