Hormonell prevensjon – anbefalinger

Her finner du en oversikt over p-piller og annen hormonell prevensjon, samt Legemiddelverkets anbefalinger.

Foto: Shutterstock

Hormonell prevensjon skal beskytte mot graviditet ved å hindre eggløsning. P-piller, p-sprøyte og p-stav er eksempler på hormonelle prevensjonsmidler.

Legemiddelverkets anbefaling for jenter som skal begynne med p-piller:

  • Loette, Microgynon, Oralcon (p-piller med levonorgestrel og østrogen): Jenter som ønsker en kombinasjonspille, bør velge en p-pille med østrogen og levonorgestrel (som Loette, Microgynon eller Oralcon). Studier tyder på at slike kombinasjonspiller gir lavest risiko for blodpropp.

  • Cerazette (minipille uten østrogen): En østrogenfri p-pille (som Cerazette), er også et godt valg. Slike piller gir ikke økt risiko for blodpropp hos friske jenter, men gir oftere blødningsforstyrrelser..

Andre typer hormonelle prevensjon:

  • P-stav

  • P-plaster

  • Vaginalring

  • P-sprøyte

P-stav og hormonspiral kan være en god løsning for jenter som synes det er vanskelig å huske å ta p-piller hver dag. Disse prevensjonsmidlene inneholder et progestogen og gir ikke økt risiko for blodpropp. Legemiddelverket anbefaler p-stavet Nexplanon) og hormonspiralene Mirena og Jaydess.
 
P-sprøyte passer ikke for alle. P-sprøyte kan gi redusert beinmasse og skal bare brukes hos unge kvinner der annen prevensjon ikke vurderes som egnet.

Du bør du snakke med lege eller helsesøster om hvilke behov du har for prevensjon, og hvilket prevensjonsmiddel som er best egnet for deg.

Se fullstendig oversikt over hormonelle prevensjonsmidler og Legemiddelverkets vurdering.