Til deg som vil begynne med p-piller

Hva bør jeg tenke på før jeg begynner på p-piller? Hvordan virker p-piller og hvordan bruker jeg dem? Slike spørsmål kan dukke opp når du vurderer å begynne med p-piller.

P-piller skal hindre uønsket graviditet.
Foto: istockphoto

​P-piller er en forkortelse på prevensjonspiller og skal hindre uønsket svangerskap. Det finnes to typer p-piller:

 • Kombinasjonspiller inneholder to hormoner (østrogen og progestogen).

 • Minipiller (østrogenfrie p-piller) inneholder bare ett hormon (progestogen).

Kombinasjonspiller

​Kombinasjonspiller inneholder to hormoner (østrogen og progestogen). Kombinasjonspiller hindrer eggløsning, påvirker slimhinnen i livmoren og gjør slimet i livmorhalsen så seigt at sædcellene ikke klarer å svømme igjennom. Kombinasjonspillene beskytter effektivt mot graviditet, og du kan bestemme hvor ofte du vil ha mens.

Risikoen for blodpropp øker noe ved bruk av kombinasjonspiller. Risikoen for blodpropp er lavest ved bruk av p-piller som inneholder en type progestogen som kalles levonorgestrel. Legemiddelverket anbefaler kombinasjonspillene Loette, Microgynon, Oralcon.​

Minipiller

​Minipiller (østrogenfrie p-piller) inneholder bare ett hormon (progestogen). Minipiller påvirker også slimhinnen i livmoren og gjør slimet i livmorhalsen seigt. Eggløsningen hemmes i noen grad.

Minipiller gir ikke økt risiko for blodpropp hos friske jenter, men de gir mer småblødninger og blødningsforstyrrelser enn kombinasjonspillene. Legemiddelverket anbefaler Cerazette.

Før du starter med p-piller

​Det er viktig at du diskuterer nøye med legen, helsesøster eller jordmor hvilket behov du har for prevensjon, og hvilket prevensjonsmiddel som er best egnet for deg. Det er viktig at du:

 • Forteller legen om det finnes personer i din nære familie som har hatt blodpropp, hjerteinfarkt eller hjerneslag.

 • Forteller legen om du røyker eller om du bruker andre legemidler eller kosttilskudd.

Overvekt, blodtrykk og alder er faktorer legen kan ta hensyn til før du kan få p-piller.

Hvilken p-pille bør jeg starte med?

Legemiddelverket anbefaler at jenter som ønsker en kombinasjonspille, starter med en p-pille som inneholder østrogen og levonorgestrel. Årsaken er at disse pillene gir lavest økning i risiko for blodpropp. Eksempler på slike p-piller er Loette, Oralcon og Microgynon.

Minipiller/østrogenfrie p-piller, slik som Cerazette, er et godt alternativ. Minipiller gir ikke økt risiko for blodpropp, men kan gi blødningsforstyrrelser.

Hvordan bruker jeg p-piller?

​Bruk p-piller slik lege, helsesøster eller jordmor har anbefalt. Les bruksanvisningen som ligger i pakken. Der står det viktig informasjon om hvordan p-pillen virker, mulige bivirkninger og symptomene på blodpropp.

De fleste kombinasjonspiller er pakket i brett som inneholder 21 piller med hormoner. Disse tas fortløpende i 21 dager (én hver dag). Når du vil ha en blødning, holder du opp med hormonpillene i 7 dager. Dersom du ikke ønsker blødning, går du rett videre til hormonpillene på det neste brettet.

Det finnes brett med kombinasjonspiller som i tillegg til de 21 hormonpillene inneholder 7 hvite piller uten hormoner ("sukkerpiller"). Disse brettene passer for deg som synes det er best med en helt fast rutine der du tar en «pille» også i hormonfrie perioder.

Det finnes også kombinasjonspiller som har 24 eller 26 hormonpiller på hvert brett. Følg bruksanvisningen.

Minipiller (østrogenfrie p-piller) skal du ta kontinuerlig uten opphold. Brettene inneholder 28 piller med hormoner. Det betyr at du tar pillen også de dagene du har blødning.

Bivirkninger ved bruk av p-piller

​De vanligste bivirkningene av p-piller er:

 • Kvalme

 • Ømme bryster

 • Menstruasjonsforstyrrelser

 • Hodepine

 • Migrene

 • Nedstemthet

 • Endret seksuallyst

 • Væskeansamling i kroppen

Blodpropp er en sjelden, men alvorlig bivirkning av kombinasjonspiller.

Hvor stor er faren for blodpropp når man går på p-piller?

Alle kvinner har en liten risiko for å få blodpropp - også de som ikke bruker p-piller. Denne risikoen er anslått til omtrent ett tilfelle hos 10 000 kvinner per år.

Faren for blodpropp øker noe ved bruk av kombinasjonspiller, og risikoen er størst de første 6-12 månedene etter at du begynner med en kombinasjonspille. Derfor er det lurt å bruke p-piller uten unødvendige pauser.

Det er viktig at du lærer de vanligste symptomene på blodpropp. De fleste blodpropper oppstår i samleårer (vener) i bena eller armene.

Tegn på slike blodpropper kan være:

 • sterke smerter i ett ben eller én arm

 • hevelse i ett ben eller én arm

Det kan også oppstå blodpropp i lungen eller i pulsårer.

Meld bivirkninger

Legen skal melde alvorlige bivirkninger av p-piller til oss. Hvis du har vært så uheldig å få en bivirkning av p-piller kan du også melde det til Legemiddelverket via et elektronisk meldeskjema.

10 huskeregler for deg som vil starte med p-piller

 1. ​​Snakk med lege, helsesøster eller jordmor slik at du får prevensjon som passer for deg.

 2. Husk at p-pillen ikke beskytter mot kjønnssykdommer. Bruk kondom.

 3. Les pakningsvedlegget (bruksanvisningen) nøye.

 4. Merker du symptomer på blodpropp; kom deg til legen!

 5. Stump røyken før du begynner på p-pillen.

 6. Bruk p-pillene uten unødvendige pauser.

 7. Ikke lån venninners p-piller.

 8. Når du begynner med pillen, er det best å starte på den første dagen med menstruasjon.

 9. Ønsker du en kombinasjons-p-pille, bør du starte med en som inneholder østrogen og levonorgestrel. Disse gir lavest risiko for blodpropp.

 10. Minipiller og østrogenfrie p-piller gir ikke økt risiko for blodpropp, men kan gi mer småblødninger enn kombinasjonspiller.