Nyttige informasjonskilder om seksuell helse

Her finner du oversikt over noen viktige informasjons- og rådgivningssider om seksuell helse.

Ungdom som kysser
Foto: Johnér

​​Ungdom

Sex og samfunn – senter for ung seksualitet

Adresse: Trondheimsveien 2, bygning B, 0560 Oslo

Telefon: 22993900

E-post: post@sexogsamfunn.no

Sex og samfunn er landets største seksualklinikk for ungdom. Klinikken tilbyr informasjon og veiledning i forbindelse med prevensjon, graviditet, abort, seksuelt overførbare infeksjoner og seksuelle problemer. Undervisning for tiendeklasser fra Oslo-skolene på dagtid og andre undervisningsoppdrag etter avtale. Helsepersonell kan etter søknad hospitere på klinikken.

Klara klok

Spørretjenesten til Klara Klok ble lagt ned 1. januar 2017, men du kan fortsatt søke opp gamle spørsmål og svar. Her finner du mye nyttig informasjon innen temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet. I tillegg har siden søkbare oversikter over hjelpetilbud i kommunene, inkludert helsestasjoner for ungdom og en infobase om samliv og seksualitet. Målgruppen er barn og unge fra 10–30 år, men det er også en viktig informasjonsbank for alle som arbeider med ungdom og helseopplysning.

Ung.no

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på om sex og samliv. Målgruppen er unge fra 13–20 år. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Kors på halsen (Røde kors)

Telefon: 80 03 33 21

Samtaletilbud for alle opptil 18 år. Ring, chat eller send mail med voksne som er frivillige i Røde Kors. Tjenesten er anonym og gratis.

Åpningstider: mandag - fredag: kl. 14 - 22 (telefon og chat)

Seksuell identitet

Ungdomstelefonen

Telefon: 81 00 02 77

Telefontid søndag - fredag fra kl. 18:00 til 22:00

Ungdomstelefon er Skeiv Ungdom sin hjelpe- og støttetelefon, et gratis lavterskeltilbud der ungdom svarer ungdom på spørsmål om forelskelse, seksualitet, kjønn, identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex.

Skeiv Ungdom

Besøksadresse: Valkyriegata 15, Oslo

Postadresse: Postboks 5052 – Majorstua, 0301 OSLO

Telefon: 23 10 39 36

E-post: post@skeivungdom.no

Skeiv Ungdom jobber politisk, sosialt og helsefremmende for å bedre unge lesbiske, homofile, bifile og transepersoners rettigheter og levekår. De har flere lokallag – se organisasjons hjemmeside for kontaktdetaljer. Driver homofiles ungdomstelefon – ungdomstelefonen.no

Skeiv verden

Telefon: 23214598

Skeiv Verden er et flerkulturelt nettverk for mennesker som føler kjærlighet og tiltrekning til mennesker av samme kjønn. Skeiv Verdens oppgave er å fremme Skeiv Verdens visjon.

LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og trenspersoner)

Besøksadresse: Tollbugata 24, 0157 Oslo

Telefon: 23 10 39 39

E-post: post@llh.no

LLH arbeider for likestilling og mot alle former for diskriminering av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) i Norge og i resten av verden. LLH bidrar blant annet med undervisning og informasjonsformidling. På llh.no finnes oversikt over lokale avdelinger av organisasjonen.

Kjønnsidentitet

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS)

Besøksadresse: Karl Johans gate 8, 4 etasje, Oslo (etter avtale)

Postadresse: Postboks 4642, Sofienberg, 0506 Oslo

Telefon: 22 11 40 40

E-post: info@hbrs.no

Interesseorganisasjon som arbeider for mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet. Har ulike tilbud og arrangementer for denne gruppen. HBRS er en pådriver for kunnskaps- og informasjonsformidling, samt et godt og trygt behandlingstilbud og bedre livsvilkår for transkjønnete.

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI)

E-post: post@kjonnsinkongruens.no

Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) er en pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære i Norge. Kjønnsinkongruens er en vedvarende opplevelse av at ens tildelte kjønn ved fødselen ikke er i samsvar med det kjønnet man selv opplever at man er.

Hiv

Aksept – senter for alle berørt av hiv

Besøksadresse: Fagerheimgata 16

Postadresse: Postboks 6590 Rodeløkka, 0501 Oslo

Telefon: 23 12 18 20

E-post: hivsenter@aksept

Aksept er et psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv. Huset, som er drevet av Kirkens bymisjon, har et miljøtilbud, en poliklinikk og et døgntilbud. Alle ansatte på Aksept har taushetsplikt

Helseutvalget - sammen for bedre homohelse

Adresse: Skipper gaten 23, 0154 Oslo

Telefon: 23 35 72 00

E-post: post@helseutvalget.no

Helseutvalget driver helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot lesber, homser og bifile, med hovedvekt på sikrere sex, psykisk helse og rus. De har informasjonsmateriell, og holder kurs og seminarer for målgruppene.

HivNorge

Adresse: Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo

Telefon: 21 31 45 80

E-post: post@hivnorge.no

HivNorge er en nasjonal interesseorganisasjon for personer som lever med hiv. Organisasjonen tilbyr informasjon og veiledning om hiv og aids, om rettigheter og tilbud for hivpositive og pårørende, samt driver ulike former for informasjonsvirksomhet. Organisasjonen bistår i enkeltsaker og bidrar til kontakt mellom hivpositive gjennom en til en-samtaler og grupper.

Kirkens bymisjon - Bergen

Telefon: 971 11 876

E-post: hiv@skbb.no

Prosjekt Leve med hiv er et tilbud til hivpositive eller andre berørt av hiv i Bergen.

Kirkens bymisjon - Rogaland

Telefon: 51295111/ 92011637.

E-post: per.arne.tengesdal@bymisjon.net

Leve med hiv tilbudet i Stavanger retter seg til alle som er berørt av hiv. Tilbyr et møtested for hiv positive, regelmessige samlinger, temakvelder, åpne møter, hytteturer, samtalegrupper og samtaletilbud med fagpersoner.

Kirkens bymisjon - Trondheim

Besøksadresse: Bispegata 1, Trondheim

Postadresse: Pb 129, Sentrum, 7400 Trondheim

Telefon: 73 10 51 20 / 404 88851

E-post: christel.ronning@bymisjon.no

Leve med hiv er en møteplass i Bispegata i Trondheim for hivpositive og andre berørt av hiv. Møteplassen tilbyr samtaler med fagpersoner, temakvelder, kurs, grupper, sosiale måltider, fellesskap og overnatting.

Abort

Amathea

Adresse: Pilestredet Park 7, 0176 Oslo

Tlf: 815 32 005 (åpen mandag – fredag 08 – 20)

E-post: administrasjon@amathea.no

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som gir veiledning til kvinner og par som har blitt ufrivillig gravide. Amathea tilbyr også gratis informasjonsmateriell om rettigheter og muligheter for gravide. De har lokale kontorer rundt om i hele landet – se amathea.no for kontakter.

Voldtekt/overgrep

Dixi-Ressurssenter for voldtatt jenter og gutter

Oslo

Adresse: Arbinsgate 1, 0253 Oslo

Telefon: 22 44 40 50 / 930 58 070

E-post: dixi@dixioslo.no

Stavanger

Adresse: Madlaveien 13, 4008 Stavanger

Telefon: 51 52 03 60 / 951 01 804 / 915 25 011

E-post: dixistavanger@hotmail.com

Dixi - Landsforeningen for voldtatte, arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader, samt drive holdningsskapende arbeid.

Støttesenteret mot incest - SMI

Adresse: Akersgt. 1-5, inngang 1, 4 etg, Oslo

Telefon: 23 31 46 50

E-post: post@smioslo.no

Selvhjelpsorganisasjon som har tilbud til barn, ungdom og kvinner om samtale og grupper. Senteret er et supplement og alternativ til det offentlige hjelpeapparatet, ikke en del av det. Hjemmesiden har lenkesamling til andre incestsentre i Norge.

Kvinner i kamp – KIK

Adresse: Postboks 2039 Grünerløkka, 0505 Oslo

E-post: post@selvforsvarstrening.no

Tilbyr kurs i feministisk selvforsvar. Dette innebærer økt bevissthet og mestring gjennom teori, diskusjon, rollespill og selvforsvarsteknikker i forhold til seksualisert vold.

Likestilling

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Besøksadresse: Mariboesgt. 13, 4 etg., Oslo

Postadresse: Postboks 8048 Dep, 0031 Oslo

Telefon: 23 15 73 00 / 800 41 556 (grønt nummer)

E-post: post@ldo.no

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.

Undervisning

Sex og politikk/Uke sex

Besøksadresse: Trondheimsveien 2B, Oslo

Postadresse: Sex og Politikk c/o Sex og Samfunn, Trondheimsveien 2B, 0560 Oslo

Telefon: 22 11 55 13

E-post: post@sexogpolitikk.no

Sex og politikk er en frivillig organisasjon som arbeider for at befolkningen har tilgang til familierådgivning, prevensjonsveiledning og prevensjon tilpasset den enkeltes behov. Organisasjonen skal være pådriver i å fremme reproduktive rettigheter i Norge og internasjonalt. Foreningen er tilsluttet International Planned Parenthood Federation - IPPF

MSO - Medisinernes seksualopplysning 

MSO er en organisasjon bestående av leger og legestudenter som driver seksualundervisning for ungdom og unge voksne. Tilbyr undervisning av primært ungdomsskoleklasser, men også konfirmasjonsgrupper, barnevernsinstitusjoner og asylmottak. Har utviklet undervisningsopplegg spesielt rettet mot elever med minoritetsbakgrunn. Foredrag for lærere, helsepersonell og andre som jobber med ungdom.

MSO-Oslo

E-post: kontakt@mso.oslo.no

MSO-Trondheim

E-post: msotrh-bestille@list.stud.ntnu.no

MSO-Tromsø

E-post: msotromso@yahoo.com

Funksjonshemmede

Nettverk for funksjonshemmede, seksualitet og samliv (NFSS)

Avdeling for voksenhabilitering, Sørlandet sykehus Kongsgård,
Postboks 416
4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 93 81/900 84 816
Faks: 38 14 93 99

Et landsdekkende nettverk for habilitering- og rehabiliteringstjenestene for spørsmål som angår seksualitet og samliv i forhold til mennesker med funksjonshemninger. Driver kunnskapsformidling og utvikling av tilrettelagt informasjons- og undervisningsmateriell. Tilbyr undervisningsopplegg og fagkonferanser.

Prostitusjon

Nadheim-Kirkens bymisjon

Adresse: Norbygata 45, Oslo

Telefon: 22 05 28 80

E-post: firmapost.nadheim@bymisjon.no

Nadheim er et senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring, og drives av Kirkens Bymisjon Oslo. Tilbyr støtte, hjelp og ulike aktiviteter. Alle tjenestene er gratis. Alle som jobber på Nadheim har taushetsplikt, også overfor politi og migrasjonsmyndigheter.

Prosenteret

Adresse: Tollbugt. 24, 0157 Oslo, Norge

Telefon: 23 10 02 00

E-post: prosentret@sby.oslo.kommune.no

Prosentret er Oslo kommunes hjelpetiltak for kvinner og menn i prostitusjon og et nasjonalt kompetansesenter med ansvar for alt som har med prostitusjon å gjøre. Tilbyr varmestue, lavterskel helsetjenester og arbeidsmarkedstiltak for sex arbeidere. Driver oppsøkende virksomhet i prostitusjonsmiljøene. Yter landsdekkende veiledning, dokumentasjon og kunnskapsformidling.

Prostituertes interesseorganisasjon (PION)

Besøksadresse: Torggaten 10, 0181 Oslo

Postadresse: Postboks 6851, St. Olavsplass, 0130, Oslo

Telefon: 90 06 35 58

E-post: pion@pion-norge.no

PION er et kontaktsted og politisk talerør for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Arbeider for å ivareta rettigheter og interesser for kvinner og menn som jobber i prostitusjon, samt driver forebyggende helsearbeid og opplysningsvirksomhet. Tilbyr kondomer og glidekrem og juridisk rådgivning.

Etniske minoriteter

Somalisk kvinneforening

Adresse: C/O Primærmedisinsk Verksted Sverres gate 4, 0187, Oslo

Telefon: 23 06 03 80

E-post: kadra.noor@skbo.no

Somalisk kvinneforening er en frivillig organisasjon som har som mål å arbeide for at somaliske kvinner, menn og barn kan få hjelp til å realisere de muligheter som ligger i det å vokse opp i et flerkulturelt samfunn. Foreningen arbeider for at somaliske folk skal få et bedre liv i Norge, og utvikle seg som gode samfunnsmedlemmer.

Helsesenteret for papirløse migranter

Adresse: Helsesenteret ligger sentralt i Oslo. Ringe for veibeskrivelse.

Telefon: 48 89 05 60

Åpningstider: Tirsdag kl. 16 – 20, annenhver torsdag (like uker) kl. 11 – 15

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors driver et helsesenter for papirløse migranter. På senteret arbeider sykepleiere, leger, psykologer og fysioterapeuter. Det gis tilbud om gratis helsehjelp. 

Internasjonal helse og sosialgruppe (IHSG)

Adresse: Torggata 1, 0181 Oslo

Telefon: 41694303

E-post: post@ihsg.no

IHSG er en frivillig organisasjon som arbeider for å forbedre helsetilbudet når det gjelder fysisk og psykisk helse hos minoriteter gjennom dialog mellom innvandrere og offentlige myndigheter. Tilbud om veiledning/rådgivning.

Primærmedisinsk Verksted – Senter for helse, dialog og utvikling

Adresse: Motzfeldts gt 1. 0187 OSLO. Tlf: 23 06 03 80

Telefon: 23 06 03 80

E-post: firmapostpmv@bymisjon.no

Primærmedisinsk Verksted er et senter der det utvikles aktiviteter og metoder for helsefremmende arbeid i et flerkulturelt fellesskap. Senteret eies og drives av Kirkens Bymisjon Oslo og er åpent for kvinner og menn av alle nasjonaliteter. Internasjonal kvinnegruppe og - ungdomsgruppe arbeider spesielt med reproduktivhelse og -rettigheter.

MiRA-senteret

Ressurssenteret for kvinner med minoritetsbakgrunn

Besøksadresse: Storgata 38, Oslo (4. etasje)

Postadresse: Postboks 1749 Vika, 0121 Oslo

Telefon: 22 11 69 20

E-post: post@mirasenteret.no

MiRA–senteret er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Senteret arbeider med spørsmål tilknyttet likestilling for kvinner med minoritetsbakgrunn i Norge, og tilbyr kurs, rådgivning og veiledning.

NAKMI – Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Adresse: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Bygg 37 A, 0407 Oslo

Telefon: 23 01 60 60

E-post: post@nakmi.no

NAKMI arbeider for et best mulig helsetilbud, både psykisk og somatisk, til minoritetsgrupper med flyktning- og innvandrerbakgrunn. Målet er å være et samlingspunkt for landets kompetanse. Forskning, utvikling, nettverksbygging og formidling står sentralt.

Offentlige myndighetsorgan

Folkehelseinstituttet (FHI)

Postadresse: Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: 21077000

E-post: folkehelseinstituttet@fhi.no

FHI har blant annet ansvaret for abortregisteret og medisinsk fødselsregister, samt å overvåke smittsomme sykdommer i Norge, herunder hiv og seksuelt overførbare infeksjoner. Instituttet driver Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), se også msis.no.

Utdanningsdirektoratet og Skolenettet

Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo

Tlf : 23 30 12 00

E-post : post@utdanningsdirektoratet.no

Utdanningsdirektoratet er Kunnskapsdepartementets utøvende organ og har ansvaret for utviklingen av grunnskole og videregående opplæring. De driver nettstedet, Skolenettet - skolenettet.no. Her finnes egne sider om seksualitets – og samlivsundervisning i skolen. Oversikter over materiell og online-ressursbøker. ​