Vannpipe og piperøyking

Vannpipetobakk inneholder ofte tobakk og nikotin, i likhet med vanlig pipetobakk. Det er minst like farlig å røyke pipe og vannpipe som å røyke sigaretter.

En som røyker vannpipetobakk kan i løpet av en økt, inhalere røyk tilsvarende mer enn 100 sigaretter.
Foto: iStockphoto

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mens det vanligste er å røyke tobakken i papir som en sigarett, kan tobakk også røykes i pipe eller vannpipe. Det er uansett betydelig helserisiko forbundet med å røyke pipe og vannpipe. Av hygieniske årsaker frarådes dessuten deling av munnstykke.

Vannpipe og helserisiko

Selv om røyken i en vannpipe blir trukket gjennom vann, blir ikke alle de skadelige stoffene filtrert bort i vannet, slik mange tror. Røyken inneholder fortsatt tallrike giftige stoffer som er kjent for å kunne gi lungekreft, hjertesykdom og andre sykdommer. Vannpiperøyking (av nikotinholdig tobakk) fører også til avhengighet. Siden vannpiperøyking som regel foregår over lang tid og med lange drag, vil det ofte kunne tilsvare det å røyke mange sigaretter.

Vannpipetobakk er som regel tilsatt flere typer fruktsmaker/-sauser i tillegg til tobakken. Det kan være mer smakstilsetninger og søtningsstoffer enn tobakk i blandingen. Det at det lukter frukt av røyken, kan være med på å skape et inntrykk av at det ikke er farlig å røyke vannpipe.

«Vannpipetobakk» uten tobakk

Det finnes også frukt- og urteblandinger helt uten tobakk som mange dermed vil tro er ufarlige å røyke. Imidlertid inneholder selv røyken fra tobakksfrie blandinger en høy konsentrasjon av giftige stoffer som er helseskadelige på samme måte som røyk fra tobakk.

Slik fungerer en vannpipe

Ved vannpiperøyking blir smakssatt tobakk som regel brent eller varmet opp ved hjelp av kull, og røyken trekkes gjennom en beholder med vann og inn i munnen via en slange med munnstykke. 

Vannpiper har lenge vært i bruk i store deler av verden. De senere årene er det variantene fra Sørvest-Asia og Nord-Afrika som har spredt seg hit, under navn som shisha, hookah og narghile. Røyking av vannpipe er lite utbredt i Norge.

Det finnes elektroniske varianter som kalles «e-hookah» eller «e-shisha», men det fungerer på en helt annen måte enn vannpiper, og ligner mer på e-sigaretter.

​Forbudt å importere vannpipetobakk

Helsedirektoratet anser at det er forbudt å importere og selge vannpipetobakk i Norge. Dette er begrunnet i en forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter, dvs et produkt som ikke tradisjonelt har vært på det norske markedet. Dermed er det ikke tillatt å ta  vannpipetobakk inn i landet verken for importører eller privatpersoner i forbindelse med utenlandsreiser.

Blandinger uten tobakk

Den typen vannpipetobakk som bare er fruktblandinger uten tobakk eller nikotin, omfattes ikke av forskriften og er dermed tillatt å importere eller selge.

Røyking av vannpipe innendørs på offentlig sted

Når produktet inneholder tobakk, omfattes det av røykeloven og kan ikke brukes der det ikke er tillatt å røyke.

Fruktblandinger uten tobakk omfattes ikke av røykeloven, men kan likevel ikke uten videre brukes på f.eks. kafeer og lignende, siden de vil påvirke de ansattes arbeidsmiljø (luftkvaliteten). Dette må vurderes av Arbeidstilsynet som fører tilsyn med bestemmelsene om arbeidsmiljø.

Piperøyking

Vanlige piper lages av bein, tre, kritt, leire og andre materialer. Når man røyker pipe, stappes pipetobakken ned i pipa for deretter å tennes og røykes. Piperøyking er etter hvert blitt svært lite utbredt i Norge.

Det er betydelig helserisiko forbundet med å røyke pipe, på samme måte som ved røyking av sigaretter.