Heroin og morfin og andre opiater

Morfin og kodein brukes ofte i smertebehandling. Men stoffene som kalles opioider kan også misbrukes og føre til avhengighet.

​​​​Den smertestillende virkningen dominerer dersom du som bruker har sterke smerter, og fører vanligvis ikke til avhengighet.

Vanlige opioider er heroin, morfin, kodein, metadon, buprenorfin og oksykodon. I medisinsk behandling benyttes også en rekke andre opioider, som fentanyl og petidin.

Hvis du ikke har smerter, vil stoffene først og fremst gi en følelse av rus og velvære. Ved gjentatt bruk er de sterkt avhengighetsskapende.  Rusen gir virkninger som:

  • Nedsatt evne til selvkritikk, likegyldighet og følelse av virkelighetsflukt. 
  • Noen blir mer rastløse, mens andre blir trøtte. 
  • Kvalme, vannlatingsbesvær, forstoppelse, kløe og munntørrhet er vanlig.
  • Pupillene blir små.

De fleste opioidene reduserer den kritiske sansen og øker risikovilligheten. I tillegg påvirkes ferdighetene og reaksjonsevnen ved bilkjøring og bruk av redskaper og maskiner.

Langvarig og høyt misbruk gir d​årlig fysisk form, nedsatt initiativ og følelsesmessig ubalanse. Misbrukerne er utsatt for hudinfeksjoner på stikkstedene, og virusinfeksjoner som hepatitt (leverbetennelse) og hiv.

Blant kroniske misbrukere er det mye høyere sykelighet og dødelighet sammenlignet med resten av befolkningen. Som misbruker utvikler du raskt en høy toleranse for stoffet, men denne avtar når misbruket slutter, og derfor er du i faren for overdose hvis du faller tilbake i misbruket.​