Hasj og cannabis

Cannabis er det vanligste narkotiske stoffet i bruk i Norge. Stoffet svekker oppmerksomheten, konsentrasjonen, koordinasjonen og reaksjonsevnen.

Cannabis er en samlebetegnelse på materiale fra plantene Cannabis sativa og Cannabis indica. Plantene inneholder stoffer som har fellesbetegnelsen cannabinoider.

Det viktigste aktive virkestoffet i cannabisplanten er delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Det er dette stoffet som i hovedsak gir rus.

Produkter som marihuana, hasjisj og cannabisolje fremstilles alle fra cannabisplantene. Cannabisrøyk gir ofte fra seg en karakteristisk søtlig lukt. Virkningene av cannabis avhenger av rusdosen, personlighet, forventninger og miljø.

Slik påvirker cannabis kroppen

Personer som bruker cannabis som rusmiddel kan oppleve:

 • følelser av eufori
 • avslapning
 • endret tidsopplevelse
 • redusert konsentrasjon
 • redusert innlæring og hukommelse
 • panikkanfall og paranoia kan forekomme
 • økt puls
 • rødhet i øynene
 • tørr munn og hals
 • økt matlyst
 • svimmelhet
 • trøtthet

Hallusinasjoner som hørsels- og synshallusinasjoner inntreffer forholdsvis sjelden.

Varighet

Rusen varer i ca. seks timer.
Etter inntak kan man oppleve at følgende evner svekkes i opptil 24 timer:

 • hukommelse
 • innlæring
 • oppmerksomhet
 • sanseoppfattelse
 • tidsoppfatning
 • reaksjonstid
 • koordinasjon

Disse svekkelsene kan vare inntil flere uker etter kronisk bruk.

Cannabis og bilkjøring

Dersom du nettopp har inntatt cannabis, kan du ha økt risikoen for å bli involvert i en trafikkulykke, ofte med dødelig utfall.

Økt risiko for andre tilstander

Forskningsrapporter fra de siste 20 årene viser at det er en sammenheng mellom cannabisbruk og akutt hjerteinfarkt og hjerneslag. Cannabisbruk kan over tid også påvirke immunforsvaret, hormonbalansen og reproduksjonssystemet.

Det er vist økt risiko for psykoser hos disponerte personer som bruker cannabis.

Behandling av sinnslidelser som schizofreni og depresjonstilstander kan bli vanskeligere hvis pasienten bruker cannabis samtidig.

Avvenning av cannabis

Avvenning v cannabis gir vanligvis symptomer som:

 • irritabilitet
 • aggressivitet
 • søvnløshet
 • rastløshet
 • angst
 • nedstemthet
 • skjelvinger
 • diaré

Medisinsk bruk av cannabis

​Enkelte land har godkjent cannabinoider til medisinsk bruk. For eksempel er oljer, piller, munnspray eller røyking av cannabis godkjent som:

 • kvalmestillende middel under cellegiftbehandling
 • appetittstimulerende middel for pasienter med AIDS
 • smertelindrende middel for pasienter med multippel sklerose

I Norge er det foreløpig godkjent ett legemiddel som inneholder cannabinoider. Middelet heter Sativex®. Dette er godkjent til bruk hos pasienter som har moderat eller alvorlig økt muskelspenning (spastisitet) forårsaket av multippel sklerose.

I spesielle tilfeller kan det dessuten søkes om bruk av det syntetisk fremstilte cannabinoidet Dronabinol®.