Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Ecstasy

Ecstasy er både stimulerende og hallusinogent, og kan gi avhengighet.

 

​​​​Ved gjentatt bruk må dosen økes for å få samme effekt. Høye doser over flere dager kan føre til utmattelse, som ved bruk av amfetamin.

Kjennetegn ved rusen er:

  • Oppstemthet, økt energi og redusert tidsfølelse. Appetitt og trøtthet reduseres. Sansene skjerpes, inntrykk oppleves som positive og selvbilde vokser.
  • Gjentatte og økende doser gir hallusinogene egenskaper som forvirring, syns-, hørselshallusinasjoner, forfølgelsestanker, panikk og angst. Dette kan resultere i ukontrollerte handlinger med alvorlige skader og dødsfall.
  • Raskere puls, høyere blodtrykk, økt kroppstemperatur og muskelspenninger som kan føre til alvorlig oppheting, hjerterytmeforstyrrelse, hjerteinfarkt og hjerneblødning.

Det har forekommet dødsfall på grunn av heteslag med feber opp i 43 grader etter vanlige rusdoser. Vanndrikking kan begrense uttørkingen og opphetingen noe, men samtidig redusere saltinnholdet i blodet som igjen kan gi bevisstløshet, kramper og livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Dette må behandles i sykehus.

Over tid kan bruk gi skade på enkelte nerveceller i hjernen.

PMMA (para-metoksymetamfetamin) og PMA (para-metoksyamfetamin) er rusmidler med lignende effekt som ecstasy. De regnes som mer giftige, og det er liten forskjell mellom doser som gir ruseffekt og dødelig dose.

Sammenlignet med ecstasy og amfetamin inntrer ruseffekten senere.  Fordi PMMA/PMA ofte selges som ecstasy eller amfetamin/metamfetamin kan brukeren tro den manglende eller svake ruseffekten skyldes lav dose eller dårlig stoff.  Hvis brukeren dermed tar flere doser er det stor risiko for overdose og dødsfall.​