Doping og dopingkontakten

Doping innebærer bruk av preparater, substanser og prosedyrer som har den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt.

Foto: Colourbox

Doping brukes for å oppnå vektendring for å komme innen ønsket vektklasse eller for å maskere bruk av andre forbudte midler eller metoder. Bruk av dopingmidler er forbudt i Norge.

Hva er doping?

Mange dopingmidler er også legemidler. Dopingmidler kan deles inn i tre hovedgrupper:  

  • anabole androgene steroider (AAS), herunder testosteronpreparater
  • sentralstimulerende stoffer 
  • veksthormon

I tillegg kommer f. eks. bruk av insulin som dopingmiddel og gendoping.

Bruk av dopingmidler handler i all hovedsak om bruk av anabole androgene steroider (AAS), herunder testosteronpreparater. Anabole steroider er syntetiske stoffer som ikke produseres i kroppen. Betegnelsen anabole androgene steroider (AAS) er et fellesnavn som omfatter de anabole steroidene og kroppsproduserte androgenene stoffer. Testosteron er inkludert i betegnelsen anabole androgene steroider. 

Også sentralstimulerende stoffer og veksthormon blir brukt som dopingmidler. Disse stoffene har tradisjonelt vært brukt innenfor konkurranseidrett i prestasjonsfremmende hensikt. De seneste tiårene har imidlertid doping vært kjent i enkelte grupper utenfor den organiserte idretten, for eksempel i kroppsbygger- og fitnessmiljøer, blant torpedoer, i motemiljøer og blant ungdom utenfor den organiserte idretten.

Helseskader ved bruk av dopingmidler og anabole steroider

Som følge av at bruk av dopingmidler har vært forbudt i Norge siden medio 2013, vil all bruk kunne defineres som illegalt bruk/ misbruk. Bruk av anabole steroider kan ha alvorlige bivirkninger og medføre helseskader.

Fysiske bivirkninger omfatter reaksjoner eller skader i organer/organsystemer som leverskader og hjerteinfarkt og kjønnsorganene. Bruk kan også medføre håravfall, kviser, sterilitet, utvikling av bryster.

Psykiske bivirkninger omfatter blant annet nedstemthet, oppstemthet og aggressiv atferd, eufori, irritabilitet, store humør-svingninger og abstinenslignende plager.

Sosiale bivirkninger kan omfatte ekstremt opptatthet av kropp, kost og trening.

Dopingkontakten

Dopingkontakten  er en riksdekkende informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping.

Telefonnummeret er: 800 50 200.

Tjenesten er gratis og anonym. Informasjonstjenesten er lokalisert til Antidoping Norge. Formålet er å forebygge dopingmisbruk og de konsekvensene dette har.

Hva er reglene i Norge?

Besittelse og bruk av doping er forbudt, jf. straffeloven  og legemiddelloven. Befatning med dopingmidler er straffbart uavhengig av formålet med befatningen.

Aktuelle lenker