Drikker jeg for mye?

Er du bekymret over drikkemønsteret ditt og lurer på om du drikker for mye? Du kan få hjelp til å få oversikt over hvordan og hvor mye du drikker.

Du kan få hjelp til å endre kurs om du drikker for mye og for ofte.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Hvor mye er mye? Et spørsmål som har vært mye diskutert, er om man innenfor visse konsumgrenser kan drikke trygt og ubekymret. Det finnes ikke noe enkelt svar på dette. Hvor mye alkohol som er helseskadelig, avhenger av individuelle forskjeller som vekt, høyde, og hvilke konsekvenser alkoholen har for den enkelte.

Snakk med fastlegen din

Du kan få hjelp til å endre kurs om du drikker for mye og for ofte. For mange er en god samtale med fastlegen det første steget på veien til å få klarhet i om du drikker på en helseskadelig måte. Fastlegen kan hjelpe deg med å finne ut hvilket drikkemønster du har, og eventuelt endre drikkemønsteret.

Sammen med fastlegen og eventuelt sosialtjenesten, frisklivssentralen eller lignende i kommunen, kan du finne en oppfølgingsmåte som passer deg, og som kan bidra til at du får hjelp der du bor.

Selvhjelp

Selvhjelp kan være et alternativ eller et supplement til behandling. Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retningen man ønsker. Mange med rusproblemer opplever at selvhjelpsgrupper er nyttig.

Sjekk dine alkoholvaner

Balance er en gratis hurtigsjekk av dine alkoholvane​r som tar noen få minutter. Når du har gjennomført testen får du en tilbakemelding på om alkoholvanene er trygge, eller om det er behov for å justere kursen.

Alle som tar testen får tilbud om å delta videre hvor du kan velge mellom to spor:

  1. Et interaktivt program for å redusere stress (4 uker, 3 sesjoner per uke)

  2. Et individualisert program som tilbyr hjelp og støtte til å legge om alkoholvaner (56 dager daglig, 10 mnd oppfølging)

Programmet er utviklet av eksperter fra Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN), Psykologisk institutt ved UiO, samt selskapet Changetech AS. AKAN har fått konsesjon fra Datatilsynet for bruk av ​Balance.

Rustelefonen

​​RUStelefonen 08588 er en offentlig og landsdekkende informasjonstjeneste hvor du kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema. RUStelefonen tilbyr støtte og veiledning, samt informasjon om rusmidler og hjelpeapparat. De bestreber seg på å besvare alle henvendelser på en faktabasert og ikke-moraliserende måte.

Enten du er bruker, pårørende eller bare har spørsmål om rus, er du velkommen til å ta kontakt. Alle som tar kontakt med tjenesten er anonyme.

Bekymret for andre

​Er du bekymret for en venns alkoholforbruk, er det mest reale å snakke med vedkommende. En samtale kan være det som skal til for å gi noen en mulighet til å skape forandring, og til ta noen nye valg.

Er du bekymret for en kollega, er det vanlig at det er sjefen til den det gjelder som kan ta en samtale med vedkommende. «Den nødvendige samtalen» gjennomføres av leder og er en samtale på bakgrunn av en bekymring eller en mistanke om rus- og avhengighetsproblematikk hos en medarbeider. ​

Det er viktig å merke seg at en bekymringssamtale kan holdes lenge før et problem har fått utvikle seg, og at målet med denne samtalen er å uttrykke sin bekymring. Ta eventuelt kontakt med AKAN kompetansesenter for veiledning.