Slik fungerer skjenkereglene

Er du åpenbart påvirket, skal du nektes alkoholservering og adgang til steder hvor det serveres alkohol.

​​​​​​​​​​​​​

​​Alkoholloven har som mål å i størst mulig utstrekning begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan innebære.​

Serveringspersonalet må følge reglene

Å drive et skjenkested innebærer å balansere flere ulike hensyn. Gjestene skal ha en hyggelig kveld, samtidig som personalet skal sørge for at skjenkereglene overholdes. Likevel er høyt inntak av alkohol ofte knyttet til ubehagelige episoder og voldshandlinger, og mange av disse episodene foregår på eller i nærheten av skjenkesteder.

Serveringspersonalet må derfor være oppmerksomme på at det er klare grenser for hvor mye alkohol det er lov å skjenke, og hvor disse grensene går.

Er du åpenbart påvirket av rusmidler, skal du ikke:

 • få kjøpt alkohol
 • bli servert alkohol
 • få oppholde deg på et skjenkested

Er du åpenbart påvirket når du ankommer skjenkestedet, skal du nektes inngang. Drikker du så mye at du blir åpenbart påvirket på skjenkestedet, skal du vises bort.

Dersom flere personer sitter sammen med en gjest som er åpenbart påvirket, skal det ikke serveres alkohol til noen av disse før den som er åpenbart påvirket har forlatt skjenkestedet.

Er det tvil om du er gammel nok, har betjeningen rett og plikt til å kreve legitimasjon, selv om du har passert en dørvakt. Dersom du som gjest ikke vil eller kan legitimere deg, skal du ikke få kjøpt alkohol.

Åpenbart påvirket

Å vurdere formen din er dørvakten og bartenderens oppgave. Blir du oppfattet som åpenbart påvirket, skal du nektes inngang og alkoholservering.​

​​Om du er åpenbart påvirket, vurderes ut fra hvordan du oppfører deg, og ikke ut fra hvor høy promille du har.

Oversikten under viser sentrale kjennetegn ved grader av påvirkning.Bilde med tekst som beskriver grader av påvirkning. Teksten gjengis under bildet.

Klikk på bildet for større versjon.

Edru

Du viser ingen tegn på å være beruset.

Lett påvirket

 • Du er oppstemt.
 • Du har færre hemninger.
 • Du er mer pratsom.
 • Du hever stemmen.

Åpenbart påvirket

 • Du er uoppmerksom.
 • Du har vansker med å feste blikket.
 • Du snakker utydelig.
 • Du har problemer med å gå rett.
 • Du er slepphendt.
 • Du er ofte høyrøstet.
 • Du kan virke forstyrrende på andre gjester.

Kraftig påvirket

 • Du har problemer med å fokusere.
 • Du har sløret tale.
 • Du har sjanglendee gange.
 • Du kan sovne.
 • Du kan kaste opp.

Bevisstløs

 • Du er bevisstløs.
 • Du er i fare for dødelig alkoholforgiftning.

Alkoholskalaen er et verktøy for personalet på skjenkesteder for å vurdere om en gjest er åpenbart påvirket ut fra ulike kjennetegn på oppførsel. I hvert enkelt tilfelle må skjenkestedets personell vurdere om din oppførsel tilsier at du er åpenbart påvirket av rusmidler.

Alkohol og aldersgrenser

​Aldersgrensen for kjøp, salg og skjenking av alkohol er 18 år for drikke med opp til 22 volumprosent alkohol, og 20 år for sterkere drikkevarer enn dette.

Alkohollovens aldersgrenser gjelder skjenking av alkohol, men regulerer ikke hvem som kan oppholde seg på skjenkestedet. Mange skjenkesteder setter likevel aldersgrenser for å få komme inn og har derfor alderskontroll ved inngangen. Dette fritar ikke serveringspersonalet fra å be om legitimasjon.​

Hvorfor aldersgrenser

Ett av de viktigste virkemidlene vi har for å redusere skadene av alkohol er aldersgrenser. Hvert år opplever flere mindreårige ulykker eller andre uheldige situasjoner på grunn av alkoholbruk.

Det å skjenke alkohol til mindreårige er et alvorlig brudd på alkoholloven, og det er den som skjenker alkoholen som er ansvarlig for at det ikke skjenkes til mindreårige. Skjenkesteder må derfor ha gode rutiner for å kontrollere hvor gammel du er og for å avdekke bruk av falsk eller lånt legitimasjon.