Drikkepress

Opplever du forventninger om å drikke alkohol, og synes det er lettere å ta en drink enn å si nei? Det finnes råd for å håndtere drikkepress.

Folk på fest
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​​​​​Vi drikker mye mer enn noen gang, hele 40 prosent økning de siste 20 årene, og alkohol har blitt en naturlig del av mange sosiale begivenheter. Blant annet kan økt alkoholforbruk de siste årene langt på vei knyttes til gråsoner rundt arbeidslivet.

Mange ønsker ikke å drikke like mye, eller drikke alkohol i det hele tatt. Likevel kan det lett bli slik at vi føler vi må drikke for å passe inn. Enten det er blant venner eller i arbeidslivet, så skal det ikke være vanskelig å takke nei til alkohol.

Hvordan skal jeg håndtere drikkepress?

​Det kan være mange gode grunner til ikke å ville drikke, men at du ikke har lyst er faktisk mer enn god nok grunn til å si nei takk. 

 • Først og fremst skal du tenke på at det er helt greit å si nei.

 • Alliér deg med én eller flere venner som heller ikke vil drikke. Det er lettere å si nei når man er flere.

 • Ha med deg din egen drikke – noe du synes er et godt alkoholfritt alternativ – så er sjansen mindre for at du blir tilbudt noe.

 • Hold deg i aktivitet på festen. Dans, gå rundt og snakk med forskjellige folk.

 • Forbered noen motspørsmål hvis du blir spurt om hvorfor du ikke drikker, «Hvorfor drikker du?» eller «Jeg liker ikke måten jeg reagerer på alkohol på og har det like gøy uten».

 • Bruk andre som unnskyldning, enten det er foreldre som er strenge, du har barn som du må stå tidlig opp med eller si at du har en avtale der du ikke vil være i bakrus.

 • Har du førerkort, kan du si at du kjører.

 • Pass på hverandre og hjelp hverandre til å si nei hvis noen ikke vil drikke.

 • På arbeidsplassen kan det være lurt å snakke om alkoholkulturen som er der – oppfordre lederen din til å ta det opp som tema.

 • Er du opptatt av å oppnå treningsresultater, er dette en god grunn til å unngå alkohol. Forskning viser at alkohol påvirker treningsprestasjoner negativt​​.

 • Snakk med en du har tillit til. Det kan være en kollega, en venn, eller legen din – eller for ungdom, også foreldre eller helsesøster på skolen.

Hvor kan jeg få hjelp?

Mange frivillige organisasjoner jobber for et rusfritt miljø hvor du kan få selvtillit og argumenter til å si nei hvis du ikke vil drikke.

For deg som sliter med rusproblemer i familien, kan dette også være et fristed der du ikke trenger å forholde deg til andres rusbruk.​​ ​​​

 • Se telefoner og nettsider du kan kontakte øverst til høyre på denne siden (pc) eller helt nederst (mobil).

 • Er du ungdom, kan helsesøster på skolen eller på helsestasjonen for ungdom kan være et godt sted å begynne.

 • Fastlegen din kan også hjelpe deg. Er du ung, kan legen henvise deg til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) hvis du ønsker å snakke med noen.

 • Husk at alt helsepersonell har taushetsplikt, og har ikke lov til å fortelle videre det dere snakker om​​​.

Drikkepress på jobb

​Mange synes at alkohol gjør det lettere å bli kjent med kolleger. Vi drikker også oftere med kolleger og feirer egen innsats med alkohol. ​ Selv om det er mindre vanlig å drikke i arbeidstiden enn tidligere, drikkes det mer i sosiale sammenhenger i tilknytning til arbeidet.

Jobber du mye overtid, er det større sannsynlighet for at du drikker alkohol oftere enn dem med normal arbeidstid. Er du leder eller mellomleder, er sjansen større for at du drikker mer alkohol enn andre ansatte.

Snakk om alkohol på jobben

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) oppfordrer arbeidsplasser til å våge å snakke om sin egen alkoholkultur. AKAN oppfordrer også til å ha en rusmiddelpolitikk som er spesifikk på arbeidsrelaterte situasjoner hvor alkohol er akseptert, og hvilke situasjoner som er problematiske.

Arbeidslivet betaler en stor andel av de totale kostnadene knyttet til alkoholbruk i form av blant annet sykefravær, nedsatt arbeidskapasitet, trygd og ulykker. Å skape en konstruktiv alkoholkultur hvor både positive og negative sider ved alkoholbruk blir diskutert, kan være et viktig og helsefremmende bidrag til arbeidsmiljøet. Både tidlig intervensjon og en tydelig rusmiddelpolicy forankret i virksomhetens ledelse har vist god rusmiddelforebyggende effekt.

​​