Ring 113 - heller en gang for mye enn en gang for lite

Du kan alltid ringe 113 hvis du tror at en sykdom eller skade er alvorlig. Det er ikke alltid så lett å bedømme. Da er det viktig at du ringer likevel.

Kvinne svarer 113-telefon
Foto: Haukeland universitetssjukehus

​Det er vanlig å være redd for å være til bry, men husk på at det kan bli mye mer bry om du ringer for seint. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite. 

Når skal du ringe 113?

Ved ulykker, alvorlig sykdom eller andre alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du kontakte medisinsk nødnummer 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid ringe 113:

 • Nye lammelser i ansikt – vansker med å smile, le eller vise tenner.
 • Nye lammelser i arm – vansker med å løfte begge armene.
 • Nedsatt bevissthet eller bevisstløshet.
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser - finner ikke ord eller utydelig tale.
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet.
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter.
 • Uventet ubehag i brystet - generell uvelhet og kvalme.
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig.

Medisinsk nødnummer 113 er åpen døgnet rundt.

​​Hva skal du si når du ringer 113?

 • Hva du heter.
 • Hvor du ringer fra.
 • Telefonnummer du ringer fra.
 • Beskriv situasjonen og symptomer.

Når du ringer medisinsk nødnummer 113 er det spesialtrent helsepersonell som svarer. Når du forteller hva som har hendt, vil helsepersonellet bedømme hvor alvorlig situasjonen er, og hvilke helseressurser som skal sendes, f.eks. lege, ambulanse eller luftambulanse. For å kunne avgjøre dette, er det viktig både med tidlig kontakt og at helsepersonellet får svar på de spørsmålene de har.