Rett til tolk

Helsetjenesten har ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Foto: Johnér Bildbyrå AB

 • ​Du skal ha informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk du forstår 
 • Helsetjenesten har plikt til og ansvar for å bestille tolk
 • Tolketjenesten er gratis for pasienten, men hvis du skal til tannlege og må betale for tannbehandlingen din selv må du også betale for tolk
 • Du kan ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk
 • Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig.
 • Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk
 • Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk 
 • Helsepersonell har plikt til å vurdere om det er behov for tolk
 • Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte og sikre at det er god informasjon og kommunikasjon. 
 • Hvis du har begrensede norskkunnskaper kan det hende at det er behov for tolk for å sikre at alt som blir sagt blir forstått
 • Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må du avbestille senest 24 timer i forveien. Hvis ikke, må du likevel betale for konsultasjonen. Det er særlig viktig å huske på dette når tolk er bestilt.

Få mest mulig ut av en tolket samtale

 • ​Fortell helsetjenesten nøyaktig hvilket språk du snakker
 • Møt opp til avtalt tid
 • Planlegg hva du ønsker å ta opp i helsekonsultasjonen 
 • Bruk korte setninger og ikke si så mye av gangen

Tolkens rolle

 • En tolk sier tolkereglene på begge språk når samtalen starter
 • En tolk skal ikke ta parti med noen av personene i samtalen
 • En tolk har taushetsplikt og det er straffbart å bryte taushetsplikten
 • En tolk skal tolke alt som blir sagt, men ikke gi råd eller legge til egne meninger
 • En tolk skal kun tolke, og ikke gjøre andre oppgaver for verken pasienten eller helsepersonell
 • Tolken må ikke avbrytes, men få tid til å tolke det som partene i samtalen sier
 • Alle spørsmål skal rettes til helsepersonellet, og ikke til tolken

Klager på tolketjenesten

​Klager på at det ikke er brukt tolk eller klager på tolkens kvalitet og kvalifikasjoner rettes til den institusjonen der du er pasient.