Når du skal skrives ut fra sykehuset

Før du blir utskrevet skal du ha en samtale med sykepleier eller lege om hva du skal være oppmerksom på når du kommer hjem og hva du kan forvente etter behandlingen. Har du behov for oppfølging når du kommer hjem, be om å få en plan for dette.

Foto: Stig Marlon Weston

​Etter innleggelse på sykehus, skal du normalt til kontroll etterpå. Du må selv kontakte fastlegen for time. I noen tilfeller fortsetter behandlingen på sykehuset. Ta kontakt hvis du ikke har fått innkalling som avtalt.

Gode råd når du skal hjem

  • Avklar hva som skjer videre. Få informasjon om hvem som har ansvar for å følge deg opp, og om/når du skal til kontroll eller rehabilitering

  • Finn ut hvem du skal kontakte dersom du får smerter eller opplever andre komplikasjoner som kan knyttes til behandlingen. (Navn, tlf).

  • Be om kopi av prøvesvar, epikrise (rapport ved utskrivelse) og eventuelle henvisninger.

  • Be om forklaring på blodprøvesvar. Be legen skrive ned et par linjer med forklaring og råd til deg dersom det viser seg at svarene avviker fra normalverdier.

Eksempler på spørsmål når du skal hjem

  • ​Hva bør jeg være oppmerksom på når jeg kommer hjem?

  • Hvem sørger for at fastlegen / andre behandlere får beskjed om hva som er skjedd med meg?

  • Hvem kan jeg ringe hvis jeg blir dårligere eller lurer på noe?

  • Hvem har ansvar for min videre behandling /rehabilitering?