Nyttige råd for pasienter og pårørende

Hender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille legen eller på sykehuset? Synes du det er vanskelig å huske alt som blir sagt i møtet med helsepersonell? Her er noen nyttige råd i møtet med helsetjenesten.

Foto: © Fancy/Johnér

​Helsepersonell har helsefaglig ekspertise. Du er ekspert på deg. En god dialog er første trinn i en god behandling. Hvis du stiller spørsmål om det du ikke forstår, kan du bidra til å redusere risiko for feil og misforståelser. 

Er noe uklart. Spør!

Slik kan du forberede deg

 • Noter ned viktige spørsmål og informasjon du får. Tenk gjennom og skriv gjerne ned det som er viktig for deg å få svar på før du går til legen. Ikke vær redd for å stille spørsmål hvis det er noe du ikke forstår.

 • Ta med en pårørende eller en venn hvis du har behov for det. Pårørende kan hjelpe til med å stille spørsmål og gi informasjon slik at dere sammen med legen kan treffe beslutninger om behandling som er riktig for deg.

 • Hvis du skal til behandling er det viktig å informere om egen sykehistorie. Det vil si tidligere sykdommer, operasjoner, allergier og om du tar medisiner. Det er ikke alltid at behandlerne du møter har tilgang til all medisinsk informasjon om deg.

 • Kjenn til neste steg i behandlingen og hvem som er ansvarlig. Be om navn og telefonnummer.

 • Be alltid om utskrift av henvisninger, prøvesvar, journalen og epikrisen, som er en rapport fra oppholdet på sykehuset samt oppdatert liste over medisinene dine. 

 • Ha med deg en oppdatert liste over medisinene du bruker. Leger og sykehus har ikke en felles oversikt over medisinene dine. En oppdatert liste gir trygghet både for deg og for de som behandler deg.

Hvis du ikke er sikker på om du har forstått alt. Spør!

 • Dette er nytt for meg. Kan du gjenta det?

 • Har jeg forstått deg rett i at …? Gjenta deretter informasjonen med dine egne ord.

 • Takk for informasjonen. Det er fortsatt noe som bekymrer meg, kan jeg si noe om det nå?

 • Du bruker noen uttrykk som jeg ikke kjenner. Kan du forklare med andre ord?

Rávvagat pasieanttaide ja oapmahašagiide (samisk versjon)

​Dearvvašvuođabargit leat fágačeahpit. Don ges dieđát iežat birra buoremusat. Gulahallan lea vuosttas lávki buori dikšui. Jeara gažaldagaid jus it ádde, dainna lágiin sáhtát hehttet boasttuáddejumiid ja boasttuvuođaid čuožžileames.

Leago juoga eahpečielggas? Jeara!

Ná sáhtát ráhkkanit

 • Čális gažaldagaid ja dieđuid maid oaččot. Ráhkkan ja čális áinnas gažaldagaid maid háliidat jearrat doaktáris ovdagihtii. Ále bala jearramis gažaldagaid jus juoga lea eahpečielggas.

 • Hástte mielde ustiba dahje bearašlahttu jus lea dárbu. Oapmahaš sáhttá veahkkin jearrat gažaldagaid ja dieđuid muitalit. Dainna lágiin gávnnahehpet ovttasráđiid doaktáriin makkár dikšu lea vuohkkaseamos.

 • Go galggat dikšui de lea dehálaš muitalit iežat buozalmasvuođahistorjjá. Nugo ovddeš dávddaid birra, čuohpademiid birra, allergiijat birra ja jus anát dálkasiid. Divššodeddjiiguin eai leat álohii dálkkaslaš dieđut du birra.

 • Guorahala mii galgá dáhpáhuvvat divššu olis ja gii lea ovddasvástideaddji. Dáhto oažžut nama ja telefonnummira.

 • Dáhto alccesat čálihit kopiija čujuhusas, iskkusvástádusas, olggosčálihan raporttas mas čužžot dieđut buohcciviesu orruma oktavuođas. Dáhto maiddái dálkkaslisttu.

 • Dohppe mielde iežat ollislaš dálkkaslisttu maid čájehat. Doaktáriin ja buohcciviesuin ii leat oktasaš listu du dálkasiid badjel. Ollislaš dálkkaslisttu oadjuda sihke du ja divššodeaddji.

Jus ain leat eahpesihkar. Jeara!

 • Dát lei munnje ođas. Sáhtát go geardduhit?

 • Oaivvildat go ...? Gearddut dieđuid maid ožžot iežat sániiguin.

 • Dieđuid ovddas, giitu. Lea ain juoga mii vuorjá, sáhtán go dál jearrat?

 • In ádden buot maid muitalit. Sáhtát go čilget maid don oaivvildit?

Last ned brosjyren Bare spør!

​Bare spør! er en liten håndbok for pasienter og pårørende som kan hjelpe deg med å stille riktige spørsmål og få viktig informasjon i møte med helsetjenesten.

Her får du tips som vil styrke din mulighet til å medvirke i egen behandling og redusere risiko for feil og misforståelser.

Last ned brosjyren i utskriftsvennlig format: