Innleggelse på sykehus

Undersøkelser, legesamtaler og måltider skjer gjerne etter faste rutiner på sykehuset. Legevisitt er det daglige møtet mellom deg, legen og personalet på avdelingen. Her blir det ofte tatt beslutninger om behandlingen din og du kan spørre om ting du lurer på.

Gode råd når du er på sykehuset

  • Delta aktivt i møtet med legen. Gi beskjed dersom du får bivirkninger eller har spørsmål om behandlingen. Spør til du forstår!

  • Involver pårørende. Ta gjerne med pårørende eller en venn til samtaler.

  • Ha oversikt over medisinene dine. Be fastlegen om en oppdatert liste over alle medisinene dine. Ha alltid med deg listen. Si fra om du tar naturmedisiner eller kosttilskudd.

Eksempel på spørsmål når du er innlagt: 

  • Hva skjer videre?

  • Jeg vil gjerne snakke fortrolig med legen. Når kan vi få til det?

  • Hvilke prøver og undersøkelser må være tatt og i orden før jeg blir skrevet ut?

  • Jeg vil gjerne ha mine pårørende med til viktige samtaler. Hvordan kan vi få til det?