I behandling – hva bør jeg huske på?

Det er ofte flere måter å behandle en sykdom på. Du har rett til å vite hvilke alternativer som finnes og ta stilling til dem.

Behandling du får skal være tilpasset dine behov. Spør legen din.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​Hvis du skal opereres, skal du først ha samtale med kirurg eller anestesilege. Da kan du stille spørsmål, og for eksempel bli enig om hvilken type bedøvelse som er best for deg.

Noen vil ha behov for medisiner og utstyr eller andre hjelpemidler, som for eksempel blodtrykksmåler. Du har rett til veiledning og opplæring i hvordan du skal bruke hjelpemidlene.

Gode råd i forbindelse med behandling

  • Be om hjelp. Husk at når du er syk er du ikke like sterk som vanlig. Ikke vær redd for å be om hjelp, for eksempel ved toalettbesøk. Det kan være farer for at du faller og slår deg.

  • Si fra til personalet. Gi beskjed hvis du tidligere har hatt dårlige opplevelser med bedøvelse eller hvis medisinen ser annerledes ut enn den pleier. Be også om å få viktige opplysninger skrevet inn i journalen din og fortell om eventuelle allergier.

Eksempler på spørsmål om behandling

  • ​Hvordan bør jeg forberede meg til behandlingen?

  • Hvem kan jeg ringe til etterpå hvis jeg blir dårligere eller lurer på noe?

  • Hvilke bivirkninger og eventuell risiko er forbundet med behandlingen?

  • Må jeg ta noen forholdsregler på grunn av medisinen min?

  • Er opererende lege informert om sykdomshistorien min, tidligere inngrep, medisinbruk og allergier

  • Hva kan jeg selv gjøre for å bli bedre eller mestre livet etter behandlingen?