Spesialsaker

Har du hemmelig identitet, eller hatt en reise i forbindelse med fristbrudd, tuberkulosekontroll eller organdonasjon?

Foto: Dag Nordsveen / Pasientreiser HF

Noen søknader om dekning av reiseutgifter må sendes per post. 

Hemmelig identitet

​Hvis du har hemmelig identitet, som adressesperre 6 eller 7, må søknaden din sendes per post  til en egen postadresse. Dette er for å sikre at saken blir ivaretatt på en strengt fortrolig måte.

Hvis du har hemmelig identitet, må du sende

 • oppmøtebekreftelse fra behandler
 • reiseregningsskjema  
 • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket
 • kopi av frikort, hvis du har frikort
Det finnes egne sikkerhetsrutiner for både mottak og behandling av saker innsendt av de som har hemmelig identitet. 

Hvis du har hemmelig adresse, send reiseregningsskjemaet til:
Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien

Reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | For synshemmede

Veiledning til reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | Engelsk | Barn som pårørende


Fristbrudd

​Fristbrudd er når du har fått en frist for helsehjelp, men ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, og har rett til å få et annet behandlingstilbud. 

I utgangspunktet må du ordne reisen selv og legge ut for utgifter, som buss- og togbilletter.  Dette får du tilbakebetalt ved å fylle ut og sende reiseregningsskjema på papir i posten til Pasientreiser. 

Søk om å få tilbakebetalt reiseutgifter

Som fristbruddpasient kan du ikke søke digitalt. Du må derfor fylle ut reiseregningsskjema på papir og sende dette per post.

I tillegg til reiseregningsskjemaet, må du sende med

 • oppmøtebekreftelse
 • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket    

Hvis du hadde behov for ledsager på reisen av helsemessige årsaker, må du i tillegg sende med dokumentasjon fra behandleren din på dette.

Når du sender inn reiseregningsskjemaet, må du

 • skrive «fristbrudd» øverst på forsiden av skjemaet
 • merke konvolutten med «fristbrudd»
 • skrive saksnummeret ditt i merknadsfeltet på baksiden av skjemaet. Saksnummeret finner du i SMS-en du fikk fra Helfo i forbindelse med fristbruddet
 • oppgi navnet på ditt opprinnelige behandlingssted og avdeling i merknadsfeltet på baksiden av skjemaet
Hvis du er bosatt i Helse Nord, Helse Midt-Norge eller Helse Sør-Øst, og har en fristbruddsak, skal du sende reiseregningsskjemaet til:
 
Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien
 
Hvis du er bosatt i Helse Vest og har en fristbruddsak, skal du sende reiseregningsskjemaet til:
 
Pasientreiser, Helse Stavanger HF
Postboks 8100
4068 Stavanger

Reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | For synshemmede

Veiledning til reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | Engelsk | Barn som pårørendeBestilling av reise

Hvis du er bosatt i Nord-Norge og skal fly eller bo på hotell, må du ringe Egencia Bodø på telefon 75 54 17 71, som bestiller og dekker dette.

Bor du i resten av landet, må du ringe Pasientreiser på telefon 05515, som bestiller flyreisen. Skal du bo på hotell, må du ordne dette selv, og deretter sende inn reiseregningsskjema til Pasientreiser. 

Husk at du må oppgi saksnummeret du har fått på SMS fra Helfo og at du er en fristbruddpasient, når du ringer.Tuberkulosekontroll

Søker du om å få dekket reiser til tuberkulosekontroll, må du sende søknaden per post. 

Husk å sende inn

 • oppmøtebekreftelse, der det tydelig kommer fram at behandlingen gjelder tuberkulosekontroll 
 • reiseregningsskjema 

 • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket     

Send reiseregningsskjemaet til ditt lokale pasientreisekontor. Adresse til ditt lokale pasientreisekontor finner du her

Reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | For synshemmede

Veiledning til reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | Engelsk | Barn som pårørende


Organdonasjon

​Søker du om reiser i forbindelse med organdonasjon, må du sende søknaden per post. Husk å sende inn

 • oppmøtebekreftelse fra behandler, der det tydelig kommer fram at behandlingen gjelder organdonasjon

 • reiseregningsskjema 

 • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket

Send reiseregningsskjemaet til ditt lokale pasientreisekontor. Adresse til ditt lokale pasientreisekontor finner du her

Reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | For synshemmede

Veiledning til reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | Engelsk | Barn som pårørende