Søk om dekning av reise med papirskjema

Du kan søke om dekning av reiser til og fra behandling ved å sende inn reiseregningsskjema på papir.

Foto: MAX EMANUELSSON, Pasientreiser HF

​​​Reiseregningsskjemaet kan du få hos din behandler, eller laste ned fra denne siden.

Reiseregningsskjema

Reiseregningsskjema

BokmålNynorsk | Samisk | For synshemmede

Veiledning til reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | Engelsk | Barn som pårørende

Husk å legge ved eventuelle kvitteringer, billetter og annen relevant dokumentasjon. Du trenger ikke legge ved oppmøtebekreftelse hvis du søker som pasient eller foresatt for barn under 12 år.

Hvis du ønsker å reservere deg mot at søknaden behandles delvis eller helt automatisk, må du skrive dette i søknadens fritekstfelt, punkt 3. Les mer i personvernerklæringen. 

Skjemaet må sendes inn senest seks måneder etter at reisen ble foretatt.

Sendes i posten

Send inn reisregningskjemaet til følgende postadresse:

Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk​
3702 Skien
 
Har du spesialsaker som hemmelig identitet, en fristbruddsak, eller søker om reiser i forbindelse med tuberkulosekontroll eller organdonasjon, skal reiseregningsskjemaet sendes til en egen adresse.

Brosjyre