Søk elektronisk om dekning av reise

Ved å logge deg inn, kan du søke elektronisk om å få dekket pasientreiser til og fra offentlig godkjent behandling.

Dag Nordsveen, Pasientreiser HF