Pasientreiser for utenlandske borgere

Som utenlandsk borger har du ikke nødvendigvis rett til å få dekket reise til behandling. Det finnes imidlertid en rekke omstendigheter som kan gi rett til dekning likevel.

Par på buss
Foto: Dag Nordsveen, Pasientreiser HF

​​​Hvis du oppfyller ett eller flere av kriteriene under, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene mens du oppholder deg i Norge. Merk imidlertid at bare reise til og fra oppholdsstedet i Norge kan dekkes, ikke til og fra hjemlandet.

Er du asylsøker?

​Asylsøkere og deres familie har lik rett som nordmenn til å få dekket sine utgifter til pasientreiser mens søknaden er til behandling. Retten gjelder fra tidspunktet det er søkt om asyl, og opphører hvis søknaden blir endelig avslått.

Har du opparbeidet deg medlemskap i folketrygden?

​Hvis du som utenlandsk borger har opparbeidet deg medlemskap i folketrygden, har du rett til dekning av reiseutgifter under opphold i Norge. Utenlandske borgere kan oppnå medlemskap ved å være bosatt i Norge, eller gjennom å ha lovlig arbeid i Norge.

Er du i familie med et medlem av folketrygden?

​Utenlandske borgere som er gift med eller er barn av et medlem i folketrygden har rett til dekning av reiseutgifter under opphold i Norge, selv om de ikke selv er medlem. Et vilkår for denne retten er at den utenlandske borgeren blir forsørget av ektefellen/forelderen.

Er du borger av et EU/EØS-land eller Sveits?

​Borgere av land som omfattes av EØS-avtalen, samt Sveits, får under midlertidig opphold i Norge dekket reiseutgifter til nødvendig medisinsk behandling. En forutsetning er at du kan fremvise Europeisk helsetrygdkort. Hvis du ikke har dette, må du eventuelt søke om å få dekket reisen i ditt eget hjemland.

Kommer du fra et av de nordiske landene?

​Borgere av Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene har rett til dekning av reiseutgifter under midlertidig opphold i Norge, og trenger ikke å fremvise europeisk helsetrygdkort når de søker om dekning av reiseutgifter.

Hvis nordiske borgere som følge av helsetilstanden må ha spesiell transport til hjemlandet etter behandling i Norge, vil dette kunne dekkes. Slike saker skal imidlertid håndteres av det aktuelle sykehuset og ikke av Pasientreiser. 

Kommer du fra et land med gjensidighetsavtale?

​Borgere av land som Norge har inngått gjensidighetsavtaler med, har under midlertidig opphold i Norge rett til dekning av reiseutgifter. Gjensidighetsavtale er inngått med Australia og Québec i Canada.  

Slik søker du

Hvis du verken har norsk fødsels- og personnummer eller d-nummer, må du søke om å få dekket pasientreisen din på et reiseregningsskjema på papir, som sendes i posten.

Du må huske å legge ved
  • oppmøtebekreftelse fra behandler
  • dokumentasjon på opphold i Norge (et varig eller nødvendig midlertidig oppholdssted)
  • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket
Søknaden sendes til:
Pasientreiser HF,
Postboks 2864 Kjørbekk,
3702 Skien

Reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | For synshemmede

Veiledning til reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | Engelsk | Barn som pårørende