Kost og overnatting

​Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.

Mor med baby på fanget
Foto: Max Emanuelson, Pasientreiser HF

Kost

​Du har rett på kostgodtgjørelse hvis den nødvendige fraværstiden fra hjemmet overstiger 12 timer. Kostgodtgjørelse dekkes etter faste døgnsatser, og trenger ikke dokumenteres.

Overnatting

Hvis det er nødvendig å overnatte på reisen, dekkes overnattingen etter faste satser. Hvis du må overnatte av helsemessige årsaker, må din behandlere dokumentere behovet. Når du må overnatte av trafikale årsaker må du selv dokumentere dette. Du må legge ved kvitteringer for overnattingskostnadene når du søker. Privat overnatting dekkes ikke.

Dersom du har flere behandlinger innenfor en kort periode, og utgiftene ved å overnatte samlet sett ikke overstiger utgiftene ved å reise hjem mellom hver behandling, kan du ha rett på å få dekket overnattingsutgiftene fullt ut.

Se hvilke satser som gjelder her.