Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Klage på en pasientreise

Du har rett til å klage hvis du er uenig i et vedtak.

Foto: Max Emanuelson, Pasientreiser HF

Hvis du ønsker å klage på et vedtak, må klagen sendes skriftlig og senest innen fire uker etter at du mottok vedtaket.

Klager, klagers fullmektig eller verge må undertegne klagen, og du må vise til det vedtaket du klager på. Klagen må begrunnes, og du må nevne hvilken endring som ønskes fra det opprinnelige vedtaket.

​​​Hvor du skal sende klagen, avhenger av om saken er knyttet til bestilling av reise (reise med rekvisisjon) eller dekning av reiseutgifter (reise uten rekvisisjon).

Klage knyttet til reisebestilling

​Dersom du ønsker å klage på en bestilt reise eller et vedtak knyttet til reiser med rekvisisjon, må klagen rettes til ditt lokale pasientreisekontor (pasientreiser.no).

Klage på dekning av reiseutgifter

​Hvis du ønsker å klage på et vedtak knyttet til en reise uten rekvisisjon, må klagen sendes til:

Pasientreiser HF,
Postboks 2533 Kjørbekk,
3702 Skien

Klagen blir da videresendt til det lokale pasientreisekontoret, som vil vurdere saken din på nytt.

Klagebehandling

​Hvis pasientreisekontoret opprettholder sitt vedtak, vil klagen automatisk sendes til Fylkesmannen i fylket ditt for endelig behandling.

Når klagen er endelig behandlet, vil du motta svar fra ditt pasientreisekontor eller Fylkesmannen.

Hvis du da er misfornøyd med Fylkesmannens endelige vedtak, kan du klage til Sivilombudsmannen, som kontrollerer forvaltningen.

Du har rett til å se dokumenter i din sak. Har du spørsmål som gjelder ditt vedtak, kan du ringe ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515.