Klage på en pasientreise

Du har rett til å klage hvis du er uenig i et vedtak knyttet til din pasientreise.

Foto: Max Emanuelson, Pasientreiser HF

Klage på dekning av reiseutgifter

Hvis du ønsker å klage på et vedtak fra Pasientreiser, må klagen sendes skriftlig og senest innen fire uker etter at du mottok vedtaket. Klager, klagers verge eller fullmektig må undertegne klagen.

Klageskjema

Du kan fylle ut et skjema for å klage på et vedtak fra Pasientreiser. Skjemaet må printes ut og sendes i posten. 

Hvis du ønsker å klage på et vedtak knyttet til dekning av reiseutgifter, må klagen sendes til:

Pasientreiser HF,
Postboks 2533 Kjørbekk,
3702 Skien

Klage knyttet til reisebestilling

Dersom du ønsker å klage på en bestilt reise eller et vedtak knyttet til en pasientreise med tilrettelagt transport, må klagen rettes til ditt lokale pasientreisekontor.

Klagebehandling

​Hvis pasientreisekontoret opprettholder sitt vedtak, vil klagen automatisk sendes til Fylkesmannen i ditt fylke for endelig behandling.

Når klagen er endelig behandlet, vil du motta svar fra ditt pasientreisekontor eller Fylkesmannen.

Hvis du da er misfornøyd med Fylkesmannens endelige vedtak, kan du klage til Sivilombudsmannen, som kontrollerer forvaltningen.

Du har rett til å se dokumenter i din sak. Har du spørsmål som gjelder ditt vedtak, kan du ringe Pasientreiser på telefon 915 05 515.