Egenandel og satser

​Satsene du får dekket ved pasientreiser, og egenandelen du selv må betale, fastsettes årlig av Stortinget.

Kvinne i taxi
Foto: Max Emanuelson, Pasientreiser HF

Satser for 2018

Følgende satser gjelder for reiser gjennomført fra og med 1. januar 2018:

Type sats​Beløp
​Standardsats​2,40 kr​ per kilometer
​Standardsats for ledsager (kun ved reise med offentlig transport. Må dokumenteres)​​2,40 kr​ per kilometer
​​Kostgodtgjørelse​220 kr per døgn
​Overnattingsgodtgjørelse (må dokumenteres)​​Inntil ​565 kr per døgn
​Tapt arbeidsfortjeneste for ledsager (må dokumenteres)​​​130 kr per time for maksimalt åtte timer per døgn
Ledsagers utgifter til leid hjelp, til erstatning for eget arbeid (må dokumenteres. Leid hjelp fra pasientens eller ledsagerens nære pårørende dekkes ikke)Inntil 45 kr per time for maksimalt åtte timer per døgn
​Tapt arbeidsfortjeneste ved yrkesskade70 kr per time (maksimalt ​355 kr per dag)​

 

Beløp som er mindre enn 100 kroner blir i utgangspunktet ikke utbetalt. Dersom du innen seks måneder gjennomfører flere pasientreiser, og summen av disse utgjør minst 100 kroner, kan du likevel ha rett på å få utbetalt disse beløpene under ett. 

Satser for 2017

Følgende satser gjelder for reiser gjennomført fra og med 1. januar 2017:

Type sats​Beløp
​Standardsats ​2,30 kr per kilometer
​Standardsats for ledsager (kun ved reise med offentlig transport. Må dokumenteres)​2,30 kr per kilometer
​Kostgodtgjørelse ​215 kr per døgn
​Overnattingsgodtgjørelse (må dokumenteres)​Inntil 550 kr per døgn
​Tapt arbeidsfortjeneste for ledsager (må dokumenteres)​125 kr per time for maksimalt åtte timer per døgn
​Ledsagers utgifter til leid hjelp, til erstatning for eget arbeid (må dokumenteres. Leid hjelp fra pasientens eller ledsagerens nære pårørende dekkes ikke)​Inntil 40 kr per time for maksimalt åtte timer per døgn
​Tapt arbeidsfortjeneste ved yrkesskade​65 kr per time (maksimalt 345 kr per dag)


Egenandeler

​Du må betale en egenandel ved hver enkelt pasientreise, hvis du ikke har frikort. Egenandelen må betales hver vei.

Du har rett til fritak fra å betale egenandel hvis du:

  • er barn under 16 år
  • er ledsager
  • skal undersøkes, behandles og kontrolleres for allmennfarlig smittsom sykdom
  • skal undersøkes eller behandles for yrkesskade eller krigsskade
  • skal til dagbehandling i tvungent psykisk helsevern
  • skal innlegges i tvungent psykisk helsevern
  • er pårørende, og skal reise til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom
  • skal være donor (både for- og etterundersøkelser, i tillegg til selve transplantasjonen)
  • skal overføres mellom to institusjoner i samme helseforeta​k
  • skal reise i forbindelse med behandling av avgjørelse om svangerskapsavbrudd, etter uke 12, i primærnemnd eller sentral klagenemnd

Følgende egenandeler gjelder reiser gjennomført i 2018:

​Type egenandel​Beløp
​Ordinær egenandelInntil ​149 kr per reise
​Fritt behandlingsvalg ​Inntil 400 kr per reise

Følgende egenandeler gjelder reiser gjennomført i 2017:

​Type egenandel​Beløp
​Ordinær egenandelInntil ​146 kr per reise
​Fritt behandlingsvalg ​Inntil 400 kr per reise

Frikort

Betaler du mer i året enn det fastsatte egenandelstaket for pasientreiser, legebehandling og medisiner på blå resept, har du krav på frikort for egenandelstak 1.

Egenandeler for reiser i forbindelse med fritt behandlingsvalg, inngår ikke i grunnlaget for frikort.