Dekkes reisen min?

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Far og datter i taxi
Foto: Max Emanuelson, Pasientreiser HF

Hovedregler:

 • Reisen må være lenger enn ti kilometer hver vei
 • Det går ikke offentlig transport til minstetakst på strekningen (buss, t-bane, trikk). Med minstetakst menes billigste enkeltbillett innenfor en takstsone.
 • Du får dekket reisen din med et standardbeløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt, men hvis reisen er over 300 kilometer kan du få dekket utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen.

Ved noen tilfeller kan du få dekket tilleggsutgifter eller billettutgifter til reisen. Les om hva som dekkes ved ulike reisemåter

Unntak:

Du kan søke om å få dekket utgifter til en reise som er mindre enn 10 kilometer, hvis reisen gjelder øyeblikelig hjelp, eller hvis behandleren har gitt deg en attest på at helsen din gjør at du må bruke drosje eller bil på reisen.

Nærmeste sted

I utgangspunktet dekkes reiser til nærmeste behandlingsted. Ved behandling på sykehus, og hos spesialister som har avtaler med sykehus, dekkes reiser innenfor din helseregion (regjeringen.no). Ved reise til og fra andre helsetjenester dekkes reiser innenfor kommunen. Du betaler en egenandel for hver reise, om du ikke har frikort eller fritaksgrunn.

Hvis du har fått behandling utenfor din helseregion, og benyttet deg av retten til fritt behandlingsvalg (regjeringen.no), kan du få dekket reisen med en forhøyet egenandel.

Nødvendig reisevei

Pasientreiser dekkes med en standard sats per kilometer og beregnes ut fra nødvendig reisevei. Nødvendig reisevei er i utgangspunktet korteste reisevei. Vårt saksbehandlersystem beregner korteste reisevei og fergestrekninger ut fra kartdata levert av Statens vegvesen.

Nødvendig reisevei kan i noen tilfeller være lengre enn det som er beregnes som korteste vei, men da må dette begrunnes. Trafikale eller værmessige forhold kan gi deg rett til å få dekket en lengre reisevei, for eksempel ved stengte veier, manglende ferge, trafikkulykker og lignende.

Disse reisene dekkes

 • Allmennlege og fastlege

  Reiser dekkes til allmennlege og fastlege, hvis du reiser:

  • innenfor hjemkommunen
  • til den legen som er geografisk nærmest oppholdsstedet ditt
  • til en kommune som har et fastlegesamarbeid med hjemkommunen din

  Hvis du er samisktalende og bor i forvaltningsområdet for samisk språk, kan du få dekket reiseutgifter til nærmeste samisktalende lege.

 • Audiopedagog/logoped/kiropraktor/ortoptist

  Reiseutgifter dekkes innenfor din hjemkommune når behandleren er ansatt i kommunen eller får stønad etter folketrygdloven.

 • Dialysetilbud i regi av kommunen

 • Døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i regi av kommunen

 • Familievernkontor 

  Reise til familievernkontor kan dekkes når innkalling eller oppmøte kan dokumenteres. For nære pårørende kan reisen til familievernkontor dekkes hvis lederen ved kontoret dokumenterer at det er nødvendig at den pårørende er til stede
 • Fysioterapeut/manuellterapeut

  Reiseutgifter til fysioterapeut dekkes, hvis fysioterapeuten har driftstilskudd eller er ansatt i kommunen. Krever behandlingen en godkjent tilleggsutdannelse, som for eksempel manuellterapi, dekkes reiseutgifter til nærmeste fysioterapeut som har den aktuelle tilleggsutdannelsen

  Det er ikke Pasientreiser, men Helfo, som kan dekke nødvendig reise til ridefysioterapi (tidligere kalt terapiridning hos fysioterapeut).

 • Helsestasjon

  Reise til helsestasjon kan dekkes når innkalling eller oppmøte kan dokumenteres.

 • Institusjon som yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

  ​Samme regler som for sykehus gjelder.​​​​

 • Jordmor

  Reiseutgifter til jordmor dekkes, hvis jordmor har driftstilskudd eller er ansatt i kommunen.

 • Nasjonale behandlingssteder

  Det finnes nasjonale behandlingssteder reisen dekkes til, uavhengig av hvor du bor.

 • Psykolog

  Reiser til godkjent psykologspesialist med driftstilskudd fra regionalt helseforetak, dekkes. Du må være henvist til behandlingen.

 • ​​​​​Rehabiliterings- eller opptreningssenter​

  Samme regler som for reiser til sykehus gjelder.​ ​​​

 • Spesialister, laboratorier og røntgen

  Reiseutgifter til offentlig og private spesialister dekkes når du har fått henvisning fra lege, og behandlingen er offentlig godkjent.

 • ​​​​​​Sykehjem

  Reiser til sykehjem dekkes ved innleggelse og utskrivelse. Reiser fra sykehjem til offentlig godkjent behandling dekkes også. 

 • Sykehus

  Reiseutgifter dekkes til sykehus som er eid av eller har avtale med et regionalt helseforetak. Når behandling ved et privat sykehus dekkes av det regionale helseforetaket, kan reisen bli dekket.

 • Utprøving av hjelpemidler

  Reiser dekkes ved tilpasning av høreapparat på sykehus, eller hos private spesialister som har har avtale med regionalt helseforetak​.

  Skal du reise til hjelpemiddelsentral, ortopedisk v​erksted eller lignende for utprøving av ulike typer hjelpemidler, er det NAV som dekker reiseutgifter.​

 • ​​​Øyeblikkelig hjelp

  Reiser til øyeblikkelig hjelp dekkes til nærmeste sted øyeblikkelig hjelp kan gis.

Disse reisene dekkes ikke

 • Apotek og bandasjist

 • Fotpleie, fotterapeut og hudpleie

 • Mottatt tilbud

  Hvis du har mottatt tilbud om gratis transport fra et helseforetak, eller du har fått informasjon  fra Pasientreiser om at om at det går gratis offentlig transport på strekningen, har du ikke rett til å få dekket reisen din. 

  Du får heller ikke dekket​ utgiftene dine hvis du har takket nei til et tilbud om reise fra ditt lokale pasientreisekontor.

 • NAV-kontor

 • Optiker 

 • Tannbehandling

  Som hovedregel dekkes ikke reiseutgifter til tannbehandling. Med dokumentasjon fra tannlege eller tannpleier, er unntakene disse:

  • Yrkesskade (vedtak fra Nav om yrkesskade må legges ved)
  • Behandling hos kjeveortoped
  • ​​Tannsykdom 
 • Permisjonsreiser

  Får du permisjon fra behandling må du betale reisen selv. Permisjonsreiser dekkes h​eller ikke når institusjonen helt eller delvis holder stengt i helg, høytid eller ferie. I noen tilfeller kan pasienter som lider av en livstruende sykdom få dekket permisjonsreiser. 

 • Utenfor Norge

  Personer som oppholder seg i utlandet har ikke rett til dekning av pasientreiser.