Dine rettigheter ved pasientreiser

Dekkes reisen min?

Du kan få dekket reiseutgifter når du reiser til eller fra behandling som dekkes av det offentlige.

Egenandel og satser for pasientreiser

​Satsene du får dekket ved pasientreiser, og egenandelen du selv må betale, fastsettes årlig av Stortinget.

Kan jeg ha med noen på reisen?

Mange pasienter har med reisefølge til behandling. I noen tilfeller kan ledsagere og pårørende få dekket reisen.

Kost og overnatting på reise

​Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.

Klage på en pasientreise

Du har rett til å klage hvis du er uenig i et vedtak.

Pasientreiser for utenlandske borgere

Under visse omstendigheter kan utenlandske borgere ha rett til å få dekket pasientreiser i Norge.

Spesialsaker

Har du hemmelig identitet, eller hatt en reise i forbindelse med fristbrudd, tuberkulosekontroll eller organdonasjon?