Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Planlegg pasientreisen din

Du velger selv hvilket transportmiddel du reiser med til behandling.

Kvinne som kjører bil
Foto: Pasientreiser HF, Max Emanuelson

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport. 

Du har ikke rett til dekning av reiseutgifter hvis du har avslått et tilbud fra ditt lokale pasientreisekontor om transport på den aktuelle reisen.​

Offentlig transport: Buss, tog og båt

Offentlig transport er blant annet buss, tog og båt som går i fast rute. Velger du å reise med offentlig transport, gjennomfør reisen på egenhånd og søk om dekning av utgifter etterpå. Søker du om dekning av utgifter for en reise med offentlig transport, får du som hovedregel dekket reisen med en standardsats per kilometer.

Hvis det kan dokumenteres at offentlig transport er benyttet, kan både pasient og nødvendig ledsager få dekket reisen med en standardsats per kilometer.

Du kan finne nasjonale rutetabeller for offentlig transport på Tidr.no.

Rutebuss
Velger du å benytte buss til eller fra behandling, finnes det i dag flere alternativer. Sjekk rutetidene til rutebussene i ditt område, eller ta kontakt med pasientreiser på telefon 05515, om du trenger hjelp med planlegging av din reise.

Tog
Velger du å ta tog på din pasientreise finnes spesialutstyrte vogner for ombordkjøring av rullestoler.

Båt
Legger du ved kvittering på at passasjerbåt eller hurtigrute er benyttet på din reise, får du dekket faktiske kostnader i stedet for standardsats.

Helseekspress og Helsebuss

Helseekspressene og Helsebussene er spesialbygget for pasienter som skal til behandling, og organiseres av de lokale pasientreisekontorene.

Oversikt over ruter og tidtabeller for Helseekspress og Helsebuss

Privat bil

Du kan bruke privat bil som transportmiddel ved reiser til og fra behandling. Hovedregelen er at du får dekket reisen med en standardsats per kilometer.

Har du med ledsager i bilen, dekkes reisen likevel bare med én standardsats per kilometer.

​Tilleggsutgifter for parkering, bilferge, bom og piggdekk dekkes dersom du har dokumentasjon på at dette var nødvendig av helsemessige eller trafikale årsaker. Er det helsemessige årsaker til behovet for bil, skal behandler dokumentere dette. Hvis det er trafikale årsaker til behovet for bil, skal pasientreisekontoret bekrefte dette. For å få dekket utgifter til bilferge eller parkering, må du legge ved billett eller kvittering. Kvitteringen må vise hvor mye du betalte for parkeringen.


​Drosje, turvogn og minibuss

Er det helsemessige årsaker til at du har behov for drosje, turvogn, maxitaxi, minibuss eller lignende, er det behandleren din som skal rekvirere reisen.

Er det trafikale årsaker, som at det ikke finnes rutegående transport på strekningen, kan ditt lokale pasientreisekontor hjelpe deg med planlegging og gjennomføring av din reise.

Det er ditt pasientreisekontor som avgjør hvilket transportmiddel som er best egnet for reisen.

​Fly

Skal du fly til behandling, ring ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 så snart du har mottatt innkallingsbrevet ditt. Pasientreisekontoret hjelper deg med å bestille flyturen.

Hvis du bestiller og betaler en flyreise på egenhånd, kan du søke om å få reisen dekket etter at reisen er gjennomført. For reiser under 300 kilometer hver vei vil reisen dekkes med standard sats per kilometer. For reiser som er på mer enn 300 kilometer hver vei dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transportmiddel på strekningen.