Nytt regelverk for pasientreiser

Fra 1. oktober 2016 gjelder nye regler for pasientreiser.

Passasjerer på buss
Foto: Dag Nordsveen, Pasientreiser ANS

​​For alle reiser gjennomført fra og med 1. oktober 2016 gjelder nytt regelverk for pasientreiseområdet (lovdata.no). Dette er de mest vesentlige en​dringene:

Standard kilometersats

​Pasientreiser vil som hovedregel dekkes med en standardsats per kilometer, i stedet for utgifter tilsvarende reiser med billigste rutegående transportmiddel.

Endret avstandsgrense

​Du må ha reist lenger enn ti kilometer for å ha rett til å få dekket reiseutgifter. I tillegg må utgiftene til reisen være større enn den lokale minstetaksten er med offentlig transport.

Merk at du likevel kan søke om å få dekket utgifter til reiser som ikke oppfyller disse kravene, hvis du har dokumentasjon fra behandler på at det var nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessige årsaker. 

Færre dokumentasjonskrav

​Som pasient trenger du ikke legge ved oppmøtebekreftelse fra behandlingen for reiser foretatt etter 1. oktober 2016. Denne informasjonen hentes i stedet fra tilgjengelige registre.

Vær oppmerksom på at hvis du som foresatt søker om å få dekket reisen til et barn mellom 12 og 18 år, må oppmøtebekreftelse fra behandler legges ved. Dette er av hensyn til barnets personvern.

Dekning av tilleggsutgifter

Når du har dokumentasjon på at bruk av privat bil er nødvendig av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du få dekket tilleggsutgifter til parkering, bom, bilferge eller piggdekkavgift. For å få dekket utgifter til bilferge eller parkering, må du legge ved billett eller kvittering. 

Det er behandleren din som må bekrefte at du trenger privat bil eller drosje av helsemessige årsaker. Er det trafikale årsaker til at du trenger privat bil eller drosje på reisen, er det pasientreisekontoret som må bekrefte dette.

Kan du ikke dokumentere at privat bil er nødvendig, vil du som hovedregel få dekket reisen med standardsatsen per kilometer.

Reiseledsager

Ledsager har rett til å få dekket reisen dersom behandleren dokumenterer at ledsageren er nødvendig av helsemessige årsaker. Hvis pasient og reiseledsager har brukt bil, dekkes kun ​én standardsats per kilometer.

Hvis det kan dokumenteres at offentlig transport er benyttet, kan både pasient og nødvendig ledsager få dekket reisen med en standardsats per kilometer. Kvittering eller billett må da legges ved søknaden.

Når barn under 18 år ledsages, trenger ikke ledsagerbehovet å dokumenteres. Vanligvis dekkes reisen for én ledsager, men hvis barnet legges inn på sykehus, kan begge foreldre få​ dekket reisen, uavhengig av om de ledsager barnet. ​

Flybestilling

​Har du behov for fly på reisen, er det ditt lokale pasientreisekontor​​ som skal bestille dette for deg. Pasientreisekontoret kan kontaktes på telefon 05515.

Velger du likevel å legge ut for reisen selv, får du dekket standardsats per kilometer på reiser under 300 kilometer. På reiser over 300 kilometer får du dekket utgifter tilsvarende billigste offentlige transportmiddel.