Pasientreiser Helse Sør-Øst

I Helse Sør-Øst behandles alle søknader om dekning av reiseutgifter av ett regionalt kontor. De andre pasientreisekontorene har ansvar for bestilling og planlegging av tilrettelagte pasientreiser.

Pasientreiser Sørlandet

Ta kontakt med Pasientreiser Sørlandet for bestilling og planlegging av pasientreiser i Sørlandet.

Telefon 
05515

Åpningstider 
Mandag-fredag kl. 07.30-17.00

E-post 
pasientreiser@sshf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Sørlandet sykehus HF Arendal, Pasientreiser, Postboks 783, Stoa, 4809 Arendal


Pasientreiser Innlandet

Ta kontakt med Pasientreiser Innlandet for bestilling og planlegging av pasientreiser i Innlandet.

Telefon 
05515

Åpningstider 
Mandag-fredag kl. 07.00-17.00

E-post 
post-pi@sykehuset-innlandet.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse 
Sykehuset Innlandet HF, Pasientreiser Innlandet, Postboks 104, 2381 Brumunddal

Pasientreiser OUS

Ta kontakt med Pasientreiser OUS for bestilling og planlegging av pasientreiser i Oslo og flere kommuner i Viken, i tillegg til kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Kongsvinger og Eidskog i Innlandet. 

Telefon
05515
Ring om du skal bekrefte eller avbestille tilrettelagt transport.

E-post 
pasientreiser@ous-hf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Ordinær åpningstid 
Mandag – fredag kl. 08.00 – 11.00.
Utenfor åpningstidene blir samtalene satt over til transportørene.

Adresse
Oslo universitetssykehus, Pasientreise- og syketransportavdelingen, Sykehusveien 19, 1474 Nordbyhagen

Pasientreiser Østfold

Ta kontakt med Pasientreiser Østfold for bestilling og planlegging av pasientreiser i gamle Østfold fylke og Vestby kommune.

Telefon
05515

Åpningstider 
Mandag-fredag kl. 07.00-15.30

E-postadresse 
Postpt@so-hf.no 
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.  

Postadresse
: Sykehuset Østfold, Pasientreiser, Pb 300, 1714 Grålum

Pasientreiser Vestre Viken

Pasientreiser Vestre Viken ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser i deler av Viken fylke: 

  • Alle poststeder i tidligere Buskerud fylke, samt reiser med postadresse Sande og Jevnaker. 

Telefon 
05515

Åpningstider 
Mandag-fredag kl. 07.00-17.00

E-post 
pasientreiser@vestreviken.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Vestre Viken HF, Pasientreiser, Dronninggata 28, Postboks 800, 3004 Drammen

Pasientreiser Vestfold og Telemark

Pasientreisekontoret i Skien ivaretar organiseringen av tilrettelagt transport i Telemark og Vestfold.

Telefon
 
05515

Åpningstider 
Mandag-fredag kl. 07.00-17.00  

E-post 
syketransport@sthf.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Sykehuset Telemark, v/Pasientreiser Vestfold og Telemark, Postboks 2900 Kjørbekk, 3710 Skien

Skal du på en planlagt pasientreise, må reisen bestilles innen kl. 13 dagen før reisen skal gjennomføres. For reiser på mandager er fristen kl. 13 fredagen før.

Søknader om dekning av reiseutgifter

Pasientreiser HF sin avdeling på Moelv saksbehandler alle søknader om dekning av reiseutgifter for Helse Sør-Øst.

Postadresse
Postadresse for innsending av søknadsskjema på papir, ettersending av dokumentasjon eller klage på vedtak: 

Pasientreiser HF 
Postboks 2533 Kjørbekk
3702 Skien 

Telefon 
05515

Som følge av koronavirusutbruddet, kan det være noe ekstra kø og ventetid på telefon 05515.

Åpningstider 
Mandag - fredag kl. 08.00-15.30

E-post 
postmottak@pasientreiser.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.