Pasientreiser Helse Nord

I Helse Nord er det pasientreisekontor i Mosjøen, Gravdal, Tromsø og Hammerfest. Ett regionalt kontor behandler alle søknader om dekning av reiseutgifter. De andre pasientreisekontorene har ansvar for bestilling og planlegging av tilrettelagte pasientreiser.

Søknader om dekning av reiseutgifter

Det er Pasientreiser HF i Mosjøen som saksbehandler alle søknader om dekning av reiseutgifter i Helse Nord.

Telefon 05515
Åpningstider mandag-fredag kl. 08.00-16.00
E-post
postmottak@pasientreiser.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Postadresse
Postadresse for innsending av søknadsskjema på papir, ettersending av dokumentasjon eller klage på vedtak:
Pasientreiser HF, Postboks 2533 Kjørbekk​, 3702 Skien

​​Pasientreiser Helgelandssykehuset

Ta kontakt med Pasientreiser Helgelandssykehuset for bestilling og planlegging av pasientreiser i områdene som tilhører Helgelandssykehuset.

Telefon 05515
Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-16.00
E-post pasientreiser@helgelandssykehuset.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Helgelandssykehuset HF, avd. Pasientreiser, Boks 568, 8651 Mosjøen

Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Ta kontakt med Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge for bestilling og planlegging av pasientreiser i de områdene som tilhører dette helseforetaket.

Telefon 05515
Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-16.00

Adresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Pasientreiser, Postboks 85, 9038 Tromsø

Pasientreiser Nordlandssykehuset

Ta kontakt med Pasientreiser Nordlandssykehuset for bestilling og planlegging av pasientreiser i områdene som tilhører Nordlandssykehuset.

Telefon 05515
Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-16.00
Faks 76 06 01 06
E-post pasientreiser@nlsh.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Nordlandsykehuset Lofoten, seksjon for pasientreiser, boks 373, 8376 Leknes


Pasientreiser Finnmarkssykehuset

Ta kontakt med Pasientreiser Finnmarkssykehuset for bestilling og planlegging av pasientreiser i Finnmark.

Telefon: 05515
Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-16.00

Adresse
Finnmarkssykehuset HF, Pasientreiser, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest