Pasientreiser Helse Nord

I Helse Nord er det pasientreisekontor i Mosjøen, Gravdal, Tromsø og Hammerfest. Ett regionalt kontor behandler alle søknader om dekning av reiseutgifter. De andre pasientreisekontorene har ansvar for bestilling og planlegging av tilrettelagte pasientreiser.

Pasientreiser Finnmarkssykehuset

Ta kontakt med Pasientreiser Finnmarkssykehuset for bestilling og planlegging av pasientreiser i Finnmark.

Telefon 
05515

Åpningstider 
Mandag-fredag kl. 08.00-16.00

E-post
pasientreiser@finnmarkssykehuset.no 

Adresse
Finnmarkssykehuset HF, Pasientreiser, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest


​​Pasientreiser Helgelandssykehuset

Ta kontakt med Pasientreiser Helgelandssykehuset for bestilling og planlegging av pasientreiser i områdene som tilhører Helgelandssykehuset.

Telefon 
05515

Åpningstider 
Mandag-fredag kl. 08.00-16.00

E-post
pasientreiser@helgelandssykehuset.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Helgelandssykehuset HF, avd. Pasientreiser, Boks 568, 8651 Mosjøen

Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Ta kontakt med Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge for bestilling og planlegging av pasientreiser i de områdene som tilhører dette helseforetaket.

Telefon  
05515

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-16.00

Adresse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Pasientreiser, Postboks 85, 9038 Tromsø

Pasientreiser Nordlandssykehuset

Ta kontakt med Pasientreiser Nordlandssykehuset for bestilling og planlegging av pasientreiser i områdene som tilhører Nordlandssykehuset.

Telefon 
05515

Åpningstider 
Mandag-fredag kl. 08.00-16.00

Faks
76 06 01 06

E-post

pasientreiser@nlsh.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Adresse
Nordlandsykehuset Lofoten, seksjon for pasientreiser, boks 373, 8376 Leknes


Søknader om dekning av reiseutgifter

Det er Pasientreiser HF i Mosjøen som saksbehandler alle søknader om dekning av reiseutgifter i Helse Nord. 

Postadresse
Postadresse for innsending av søknadsskjema på papir, ettersending av dokumentasjon eller klage på vedtak:

Pasientreiser HF 
Postboks 2533 Kjørbekk 
3702 Skien

Telefon 
05515

Som følge av koronavirusutbruddet, kan det være noe ekstra kø og ventetid på telefon 05515.

Åpningstider 
Mandag-fredag kl. 08.00-15.30 

E-post 
postmottak@pasientreiser.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.